Szakmaiság

A szakmaiság és az önképzés legfontosabb pilléreként a műhely- és kurzuskínálatot szolgál Szakkollégiumunkban. Minden műhelynek és kurzusnak egy szakkollégista a koordinátora, akinek a feladata az oktatóval való kapcsolattartás, illetve közvetítő szerep betöltése a tagság és a vezető tanár között. Hatályos Tanulmányi Szabályzatunk 3. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a műhely- és kurzusrendszerről. A műhelyek szerkezeti felépítése a következő:

műhely

Magyary Zoltán Szakkollégium tagjai elkötelezettek a közigazgatás, a közigazgatás-tudomány és a közszolgálati életpálya iránt. Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink az általános egyetemi képzésen felül olyan plusz ismeretekre tegyenek szert, amelyek segítik őket a BSc, az MSc képzés elvégzésében, nem utolsó sorban pedig ösztönzik őket a doktori fokozat megszerzésére. A műhelyrendszer közvetlen célja a tehetséggondozás, a szakmai teljesítmény növelése, valamint hogy tagjaink megtalálják azt az egyéni kutatási területet, amely a későbbiek során tudományos pályájukat meghatározza.

A tehetségfejlesztés önszerveződő keretek között működik a leghatékonyabban, így a műhelyrendszer kiemelt célja a tehetséggondozás fókuszpontba állítása. Az alacsony létszámmal működő szeminárium jellegű műhelyfoglalkozások lehetőséget teremtenek arra, hogy az egyes hallgatók egyedi személyisége, illetve képességei önállóan kibontakozhassanak. A műhelyfoglalkozások hatékony, fejlesztő jellege olyan szakmai alapokat biztosít a tagok számára, amelyek megléte elengedhetetlen egy önálló tanulmány, dolgozat vagy pályamunka elkészítéséhez.

Az egyes műhelyek a vezető tanár által meghatározott olyan témákat járnak körbe, amelyek mind elméleti mind gyakorlati szempontból aktuális hazai vagy nemzetközi problémákat, ténykérdéseket feszegetnek. A 5-10 fős szeminárium keretében megtartott foglalkozások lehetőséget teremtenek, hogy a tagok kutatócsoportként együttműködve, a vezető tanár irányításával általában kétheti rendszerességgel fokozatosan eljussanak a kitűzött célok eléréséhez.

A műhelyeket a vezető tanár irányítja, kijelölve a műhely kutatási témáját. A vezető tanár kétheti rendszerességgel szemináriumot tart, amelynek keretén belül a tagok megvitatják álláspontjaikat, további szakirodalom keresésével és elemzésével a téma szempontjából releváns tényeket, valamint lehetőség szerint az adott téma szakértőinek meghívásával szélesítik látókörüket. A szakkollégisták a műhelytagsággal kötelezettséget vállalnak a szemináriumokon való részvételre és a vezető tanár által meghatározott feladatok teljesítésére.

A műhelymunka követelményrendszerébe beleszámít a foglalkozások látogatásának kötelezettsége, a téma meghatározott részének önálló feldolgozása és prezentálása. A műhelyfoglalkozások fórumot teremtenek arra, hogy a tagok a tudományos alkotómunka megnyilvánulásaként a megszerzett ismereteiket, új eredményeiket publikálják. A tudományos publikáció célja, hogy az adott tudományterületről, mások eredményeiről a véleményüket megosszák, továbbá hogy a saját következtetéseiket, álláspontjukat megfogalmazzák.

A műhelyrendszer alapvető célkitűzése a publikáláson túl, hogy tagjai a tudományos eredményeiket TDK dolgozat formájában is elkészítsék. Az egyes műhelyek kutatási területei számos olyan irányt, aspektust tartalmaznak, amelyek kevésbé vagy egyáltalán nem kutatottak. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia egy olyan értékelési fórumot jelent a hallgatók számára, amely lehetőséget teremt a kutatási tevékenységük eredményeinek a bemutatására, segítséget ad a kutatómunkában való továbbhaladáshoz és a tudományos pályán való elinduláshoz.

Műhelyek

2015/2016. tanév

Közjog és államtan a hazai és a nemzetközi térben I.

Kurzusvezető: Dr. Szalai András, adjunktus, NKE-KTK Közjogi Intézet

Közjog és államtan a hazai és a nemzetközi térben II.

Kurzusvezető: dr. Horváth Attila, tanársegéd, NKE-KTK Közigazgatási Tanszék

Emberi erőforrás és közmenedzsment műhely

Kurzusvezető: Juhász Lilla, Projektfejlesztési Főosztály vezetője, NKE-VTKK

2016/2017. tanév

Közjog és államtan a hazai és a nemzetközi térben

Kurzusvezető: dr. Horváth Attila, tanársegéd, NKE-ÁKK Közigazgatási Tanszék

Nemzetközi jog

Kurzusvezető: Szakos Judit, doktorandusz, NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Globalizáció, multikulturalizmus és interkulturális kommunikáció

Kurzusvezető: dr. Székely Tünde, BCE TTK, Politikatudományi Doktori Iskola doktorjelöltje, a Babes-Bolyai Tudományegyetem óraadó oktatója, politológus

2017/2018. tanév

Közpolitikai Klub

Kurzusvezető: Dr. Szabó Tamás, politológus, történész, NKE-ÁKK

Nemzetközi jog

Kurzusvezető: Csernus Dóra, szakértő, NKE Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet

Kutatásmódszertan kurzus

2016/2017. tanév

A Magyary Zoltán Szakkollégium tagjaink a 2016/2017-es tanévben is alkalmuk nyílik részt venni a Kutatásmódszertan kurzuson. Brecsok Anna vezetésével megtanultuk, hogy hogyan épül fel egy minőségi szakdolgozat vagy TDK dolgozat és, hogy milyen kutatási lépésekkel jutunk el egy-egy ilyen dolgozat elkészüléséig.

2017/2018. tanév

A szakkollégisták dr. Székely Tünde és dr. Horváth Attila kurzusvezetők segítségével betekintést nyerhettek a kutatás világába. Az órák keretében számtalan kutatást segítő módszert ismerhettünk meg, de nem csak elméleti oldalról segítette a kurzustagok kutatási munkáit, hanem a gyakorlatban is. Az egyetemen meglátogattuk a központi könyvtárat, továbbá számtalan kutatói munkát elősegítő lehetőséget, adatbázisokat térképeztünk fel.

Itt láthattok néhány részletet a  tanultakról:

Brecsok Anna – Kutatási terv

Brecsok Anna – A tudományos dolgozat felépítése

Brecsok Anna – Hogyan készítsünk prezentációt?

Brecsok Anna – Hogyan készítsünk prezentációt? 2. rész

 

 

 

 

 

 

 

ntp

emmi_logo

emet_logo_szines

 

 

 

KMOP11