Műhelyek

TUDOMÁNYOS KARRIERT SEGÍTŐ MŰHELYEK

A szakmai munkacsoportok működése a Magyaryban

A Magyary Zoltán Szakkollégium elkötelezett a közigazgatás-tudományok, a közszolgálati
életpálya, valamint a közigazgatás, mint hivatás iránt. Arra törekszünk, hogy közösségünk tagjai az általános egyetemi oktatás keretein belül megszerezhető tudás mellett olyan ismeretekre tegyenek szert, amelyek elmélyítik az alapképzés, továbbá a mesterképzés során elsajátított tananyagot. A szakkollégium ezen felül kellő alapot nyújthat tagjai számára a doktori fokozat jövőbeni megszerzéséhez is.

A Magyary Zoltán Szakkollégium szakmai szándékainak megvalósítása érdekében tematikus csoportokat – azaz műhelyeket – hozott létre, amelyek arra hivatottak, hogy az ezekben munkálkodó tagok behatóbban megismerhessék azokat a kutatási területeket, amelyek egy jövőbeni tudományos pálya során támpontokként szolgálhatnak. A műhelyrendszer a tehetséggondozást helyezi előtérbe. A kisebb létszámmal működő szemináriumi foglalkozások megteremtik a lehetőségét annak, hogy a
hallgatók személyisége, illetve a kvalitások maximálisan érvényesülhessenek.
Az első ezek közül az Emberi erőforrás- és közmenedzsment műhely, a másik a Közjog és államtan a hazai és a nemzetközi térben, a harmadik pedig a Gazdasági és magánjogi műhely elnevezést kapta.

A szakmai egységek kialakítása a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola kutatási irányvonalainak átültetésével ment végbe. A munkacsoportok élén vezető oktatók állnak. Az általuk kijelölt témák aktuális hazai és nemzetközi kérdéseket járnak körül. A hetenként sorra kerülő foglalkozásokon a műhelyek tagjai tanulmányozzák a vonatkozó szakirodalmat, illetve a megbeszélésekre szakértőket is meghívnak, akik átadják gyakorlati tapasztalataikat.

A szakkollégium tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy részt vesznek a műhely munkájában, megjelennek a foglalkozásokon, és végrehajtják a vezető oktató által előírt feladatokat. A szemináriumi csoportok tagjai maguk közül kiválasztanak egy hallgatót, akit műhely-koordinátori tisztséggel bíznak meg. A koordinátor feladata a kapcsolattartás az oktatóval, a technikai feltételek megteremtése, valamint segíti a tematika és a koncepció kialakítását is. A műhely arra is lehetőséget biztosít, hogy a műhely tagjai prezentáció segítségével ismertessék kutatási tevékenységük eredményeit. Emellett publikációk közzétételére is lehetőség nyílik a szakkollégium és az egyetem kiadványaiban. A szemináriumi csoportok tagjaival szemben alapvető elvárás, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) legalább egy pályamunkát készítsenek el. A Magyary Zoltán Szakkollégium műhelyeinek vizsgálatai számos olyan területet érintenek, amiket eddig alig, vagy kevésbé kutattak, ezért újszerű dolgozatok alapjául szolgálhatnak. A megmérettetés az OTDK-n mérföldkövet jelent a szakkollégium hallgatóinak életében, hiszen fontos kiindulási ponttá válhat egy későbbi tudományos előmenetelnél. A műhelyekhez köthető OTDK-értekezések jelentős segítséget jelentenek azoknak, akik a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolába felvételiznek, később pedig számíthatnak a doktori fokozat megszerzésénél is.

Kiss Viktória