Közgyűlés

A Közgyűlés a Szakkollégium legfőbb döntéshozatali szerve, amely munkájában a Vezető tanár és a Szakkollégisták vesznek részt. A közgyűlésen születik döntés minden, más testület vagy tisztségviselő hatáskörébe nem tartozó kérdésben. Előterjeszti, módosítja és elfogadja a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve egyéb szabályzatait, megválasztja, illetve szükség esetén visszahívja a kabinettagokat. Emellett döntést hoz a Szakkollégium költségvetési gazdálkodásáról, beruházási, fejlesztési és felújítási kérdésekről, figyelemmel a Kari költségvetés lehetőségeire. A közgyűlés hozza létre a különböző szakmai műhelyeket.  A Szakkollégium különféle pályázatokon való részvételéről, és különböző, kiemelt jelentőségű programok szervezéséről is dönthet. Lehetősége van munkacsoportokat felállítani egy-egy feladat végrehajtására. A Közgyűlés nem csupán döntéshozatali, hanem ellenőrző szerv is, a különböző tisztségviselőknek, illetve a munkacsoportok vezetőinek beszámolási kötelezettsége van vele szemben. A Szakkollégista köteles részt venni a Közgyűlésen, ám a távolmaradás kimentésére is van lehetőség. Félévente legalább négyszer össze kell hívni a közgyűlést, és a Titkárnak minden esetben jegyzőkönyvet kell róla vezetnie. A jegyzőkönyvet elektronikusan is közzé kell tenni, s annak minden tag számára megismerhetőnek kell lennie.

 

 

 

KMOP11