Bizottsági rendszer

Hogyan épül fel a szakkollégium bizottságainak rendszere?

A Magyary Zoltán Szakkollégium bizottságainak kialakításánál az elsődleges szempont az volt, hogy olyan rendszert hozzunk létre, amelyik az elnök és a kabinettagok munkáját a leghatékonyabban képes támogatni, aminek következtében a szakkollégium egésze is jobban működik. Ezért mindegyik kabinettag rendelkezik egy-egy bizottsággal, amelyek speciális feladatokat látnak el.

UntitledInfographic

Az elnöknek nincs külön bizottsága, ezt a funkciót a szakkollégium kabinetje tölti be. A kabinet egyik legfontosabb feladata éppen az, hogy a mindenkori elnök munkáját segítse, valamint az, hogy a tagjai – tehát a pénzügyi vezető, a kommunikációs vezető, a szakmai vezető, valamint a titkár – a tisztségükhöz tartozó feladatokat koordinálják és irányítsák. A kabinet tagjai nem egy személyben felelősek a kiszabott feladatok elvégzéséért, hanem a saját bizottságuk is segítik a munkájukat.

A szakmai vezető alá tartozik a szakmai bizottság. Ennek a tagjai és a szakmai vezető felelősek a féléves szakmai programterv kialakításáért, az előadások és konferenciák szervezéséért, valamint a kutatóműhelyek munkájának koordinálásáért. A szakmai bizottság egyik megbízott tagja képviseli a Magyary Zoltán Szakkollégiumot az Interkoll, vagyis a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának ülésein.

A pénzügyi vezető felelősségi körébe tartozik a szakkollégium költségvetésének előkészítése, és az elszámolások pontos vezetése. Az ide tartozó pénzügyi bizottság további feladatai a pályázati és egyéb forráslehetőségek feltárása, a pályázatírás, valamint az ezekhez kapcsolódó beszámolók elkészítése.

A kommunikációs vezető alá a kommunikációs bizottság, melynek hatáskörébe a kapcsolattartás az egyetemmel, a támogatókkal és a partnerekkel, valamint a külső kommunikáció lebonyolítása tartozik . Szintén a bizottság feladata a PR és marketing ügyek vitele, ezen belül a nyilvános rendezvények meghirdetése és reklámozása, és az ehhez szükséges eszközök beszerzése. A kommunikációs bizottság tagja a mentorprogramért felelős koordinátor, aki a szakkollégium új tagjainak felvételével kapcsolatos program sikeres lebonyolítását menedzseli. Elsősorban ezzel a bizottsággal dolgozik együtt a szakkollégium közgyűlése által megválasztott főszerkesztő, aki a szakkollégium kiadványaiért felel.

A szakkollégium titkára és az alárendelt bizottság felel a közgyűlések jegyzőkönyvének vezetéséért, az adminisztratív feladatok ellátásáért. A titkári bizottság tagja a szakkollégium könyvtárosa, aki a könyvek kölcsönzését bonyolítja és a könyvtár nyilvántartását vezeti.

A szakkollégiumban végzett közösségi tevékenységek a fent ismertetett szisztéma szerint egy olyan egymásra épülő hierarchikus rendszerben épülnek fel, ahol minden szakkollégistának megvan a saját felelősségi területe és feladata. Az elvégzett tevékenységek minőségéért hallgatók részéről az elnök, valamint oktatóként a szakkollégiumot vezető igazgató felel.

horvath-attila.200.267.s

Igazgató: Dr. Horváth Attila

E-mail cím: HorvathAttila@uni-nke.hu

Elnök: Kolostyák Kamilla

Pénzügyi Bizottság (Szuhányi Levente)
Fóris Norbert, Fórizs Gabriella, Gergi Tamás, Herczeg Zoltán, Krai Boglárka, Kiss Orsolya
Kommunikációs Bizottság (Érsek Kitti)
Csonka Zsófia, Fanta Dennis, Hajas Liliána, Malustyik Brigitta, Rafael Patrícia, Sivák Veronika
Titkári Bizottság (Petróczky Péter)
Aracsi Valenti, Horváth Klaudia, Szép Veronika, Tóth Klaudia
Szakmai Bizottság (Dancsok Petra)
Bálint Sára, Frisnyák Andrea, Kerekes Kitti, Kiss Rebeka, Losonczi Krisztián, Nagy Milán, Szabolcs Viktória Laura