Tanáraink kategória bejegyzései

DSCN0679 másolata

Külföldi vendégoktatók a Szakkollégiumban

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretén belül 2018 februárjában hét külföldi vendégoktató érkezett az NKE Államtudományi és Közigazgatási Karára, hogy oktatói tevékenységet folytasson. Ennek köszönhetően nyílt meg egy különleges lehetőség a Magyary Zoltán Szakkollégium részére, ugyanis két előadót vendégül láthattunk, akik a legjobb kazahsztáni és kínai partner egyetemekről érkeztek hozzánk.

Február 28-án vendégelőadónk Alma Kudebayeva volt, a kazahsztáni KIMEP University oktatója. A kazah szakértő általánosságban a szegénységről, valamint a kazahsztáni szegénység helyzetéről tartott előadást. Prezentációjában kiemelte a szegénység típusainak és ciklikusságának, megkülönböztetésének fontosságát. Számos statisztikai adattal támasztotta alá kutatási eredményeit és elméleteit, s felhívta a figyelmünket arra, hogy sok ország, köztük Magyarország sem rendelkezik hasonló adatokkal, információkkal a témát illetően.

IF

Március 7-én a sanghaji East China University of Political Science and Law oktatója, He Jiong tartott előadást a Magyary Zoltán Szakkollégium tagjainak. Érdekes tapasztalattal és hasznos tudással gazdagított minket ez az alkalom is, hiszen az interaktív prezentáció keretében megismerhettük a szellemi tulajdon fogalmának fejlődését, Kína történelmének, kultúrájának a téma szempontjából legfontosabb aspektusait, annak jelentőségét a kínai perspektíva szerint. Összehasonlítottuk a „nyugati” és a kínai szellemi tulajdon felfogás sajátosságait és annak kapcsolatát az európai versenyjoggal, továbbá betekintést nyerhettünk a Kínában létrehozott intézményrendszer működésének körülményeibe.

tn_28829637_10216041592059173_1521061617_n

Az események sikere is jelzi, hogy Szakkollégiumunk mindig is nyitott volt nemcsak a hazai, de a határokon átnyúló ismeretek befogadására is, és bizonyítja, hogy minél szélesebb körű tudás megszerzésére törekszünk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az oktatók röviden bemutatták az intézményeiket, megosztották velünk kutatási eredményeiket, s köszönjük a lehetőséget a kapcsolatépítésre!

Fanta Dennis, Bodó Norbert

Dr. Horváth Attila

horvth_attila

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és jogtudományi Karán végzett jogászként, cum laude minősítéssel, majd elvégezte az Egyetem politológus szakát is, kitűnő minősítéssel, tanulmányai alatt részesült az évfolyam legeredményesebb hallgatójának járó dékáni elismerő oklevélben. Jelenleg az Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Doktori Iskolájában végez Ph.D tanulmányokat, témája a visegrádi pártrendszerek.
Megbízott oktatóként korábban tanított a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Közjogi Intézetében, a Harsányi János Főiskolán, valamint a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2012-től projektmunkatársként dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetében, kutatási témája a választási ígéretek és kormányzati teljesítés Magyarországon 1990 és 2010 között. Emellett a Polgármester Akadémia tanáraként a helyi jogszabályszerkesztés alapjait oktatja.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (és jogelőd-intézményeiben) 2005 óta tanársegédként végzi a közigazgatási alapintézmények, közigazgatási jog, közszolgálati jog, közigazgatás-elmélet, helyi önkormányzati modellek, munkajog tárgyak oktatását, továbbá TDK-vezetőként segíti a Közigazgatási Tudományos Diákkör tevékenységét. 2008-ban “Az év tanára”, 2009-ben pedig “Az év oktatója” címmel tüntették ki.
2001-ben részt vett a Deutscher Akademischer Austausch Dienst tanulmányútján Münchenben, 2003-ban végezte el az Universität Passau német jogi szaknyelvi kurzust, 2011-ben pedig kutatói ösztöndíjjal tartózkodott a kassai Univerzita Pavla Jozefa Šafárika egyetemen.
A Magyary Zoltán Szakkollégiumnak 2012 óta igazgatója.

Tanító Zsófia

Tanito_Zsofia

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett filozófusként, majd az intézmény Filozófia Tanszékén kezdett tanítani. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Társadalomelméleti Intézetének oktatója, tanársegédként a filozófia, és az etika tantárgyak oktatásában vesz részt. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2006 óta tart állandó kurzusokat, alkalmi előadásokat a filozófia és a társadalomelmélet területén.

Dr. Bárdi Lajos

brdi_lajos
A Szegedi Tudományegyetem jogelőd intézményében, a József Attila Tudományegyetemen végzett történelem-francia szakon, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem filozófia szakán szerzett diplomát.  Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Társadalomelméleti Intézetének oktatója, adjunktusként a kommunikáció, az érveléstan, a tárgyalástechnika, a jogi logika és a filozófiatörténet tárgyak oktatásában vesz részt. 2006-ban elnyerte a Budapesti Corvinus Egyetemen az „Év Oktatója” címet, 2008-ban pedig az Apáczai Csere János Oktatási és Kulturális díj nyertese volt. A Magyary Zoltán Szakkollégiumot 2004-2012 között vezetőtanárként irányította.

Huber Tímea

nincskepA Budapesti Corvinus Egyetemen Közigazgatási Szakon, majd Nemzetközi Tanulmányok szakon végezte tanulmányait. 2009-ben Varsóban egy nyári egyetem hallgatója volt. Németországban folytatott szakmai gyakorlatot, majd a Külügyminisztérium II. Európai Főosztályán és végül a Varsói Nagykövetségen volt gyakornok. 2011 óta a Vidékfejlesztési Minisztérium nemzetközi referense. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2010 óta tart állandó kurzusokat.

Füzes Tamás

Fzes_TomiA Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán végzett okleveles közigazgatási szakértőként, és jelenleg is ezen az egyetemen folytatja a tanulmányait Gazdálkodás és menedzsment Szakon. Szintén a Budapesti Corvinus Egyetemen, az Európai Unióhoz kapcsolódó szakmai tanfolyamon vett részt. Tanulmányait követően a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft-nél kezdett dolgozni pályázatíró, pályázati tanácsadó pozícióban, majd a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökségének Költségvetési és Számviteli Igazgatóságán lett költségvetési referens. 2011 óta a British Telecommunications (BT) Global Services EMEA Finances SSC pénzügyi szakértője lett. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2010 óta tart állandó kurzusokat.

Dr. Takács Albert

Takacs_AlbertA Szegedi Tudományegyetem jogelőd intézményében, a József Attila Tudományegyetemen végzett jogi tanulmányokat, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult Szociológia szakon, majd az MTA Jogtudományi Intézetének tagja lett. Különböző tanulmányokat folytatott Ludwigsburgban és Speyerben. Később a Minisztertanács Titkárságán dolgozott, majd a Népjóléti/Egészségügyi Minisztériumnál. 2001-2007 között az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese volt. 2007-2008-ban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium miniszteri posztját töltötte be. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közjogi Intézetének oktatója, főiskolai tanárként az alkotmányjog tantárgy oktatásában vesz részt. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2011 óta tart állandó kurzusokat a jog- és alkotmányértelmezés területén.

Dr. Szentpéteri Nagy Richárd

szentpteriA Kliment Ohridszki Egyetemen Szófiában folytatta tanulmányait jogász szakon, majd egyetemi előképzéseken vett részt Csehországban és Szlovákiában. A Varsói Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szintén jogi és politológus tanulmányokat folytatott. Egyéni kutatói programokon vett részt a Londoni Egyetemen és az Alberta Egyetemen Kanadában. Kezdetben The British Institute for International and Comparative Law Megbízott munkatársa volt, majd az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetnek és a Politikai Tudományok Intézetnek Tudományos segédmunkatársa volt. Oktatott az Állami Továbbképző Intézetnél. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Állam- és Társadalomelméleti Intézetének oktatója, adjunktusként az alkotmányjog, a politikaelmélet és az összehasonlító alkotmánytan oktatásában vesz részt. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2007 óta tart állandó kurzusokat, alkalmi előadásokat a politikatudomány területén.

Dr. P. Szabó Sándor

P._Szab_SndorAz Eötvös Loránd Tudományegyetem Kelet-ázsiai Tanszékén sinológiai tárgyú egyetemi majd doktori tanulmányokat folytatott. 1993-94 között a Shandong Egyetemen (Jinan, Kínai Népköztársaság) folytatott sinológiai tanulmányokat. Utána az East-West Consulting Távol-keleti Üzleti Tanácsadó Iroda ügyvezető igazgatója és tulajdonosa. A Zhongou Shangbao Kínai-európai kereskedelmi újság Távol-Kelet szakértője. 1997-98-ban a Pekingi Egyetemen folytatott tudományos kutatásokat. 2002-2005 között a Far East Consulting Kft. Ügyvezető igazgatója volt. A Keleti Nyelvek iskolájának oktatója és szakmai vezetője. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének oktatója, adjunktusként a kínai nyelv oktatásában vesz részt. 2009-ben elnyerte a Budapesti Corvinus Egyetemen az „Év Oktatója” címet. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2011 óta tart állandó kurzusokat, alkalmi előadásokat a kínai kultúra területén.

Murányi Péter

nincskepA Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Főiskolai Karán szerzett diplomát. Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. Programkoordinátora volt, majd a Strukturális Alapok Programirodánál dolgozott programvezető pozícióban. A Magyar Államkincstár referense. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Szakigazgatási Intézetének oktatója, egyetemi tanársegédként az urbanisztika tantárgy oktatásában vesz részt. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2011 óta tart kurzusokat.

Hollán Miklós

nincskepAz Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtudományi Karán kezdett tanítani. Az MTA Jogtudományi Intézet Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi karának oktatója egyetemi docensként a büntetőjog tantárgy oktatásában vesz részt. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2012 óta tart kurzusokat a büntetőjog területén.

Fábián Judit

nincskepAz Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-olasz szakon, majd a Nemzetközi Előkészítő Intézetnél kezdett tanítani. Később a Belügyminisztérium Kabinetirodájának Felsőoktatási referense lett. 1998-2000 között a Római Magyar Kulturális Intézet titkárságvezetője volt. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Idegennyelvi és Szaknyelvi Központjának oktatója, nyelvtanárként az olasz nyelv oktatásában vesz részt. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2009 óta tart állandó kurzusokat, alkalmi előadásokat a hivatali stílus és az etika területén.

Dr. Méhes Tamás

nincskepA Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán végzett Igazgatásszervező szakon, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. A Miniszterelnöki Hivatalnál először személyi titkárként, majd szakértőként végül osztályvezetőként dolgozott. A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogi referense, majd osztályvezetője lett. A MAG Zrt. humánpolitikai vezetője volt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgozott főosztályvezetőként. 2010-ben az Államigazgatási Továbbképző Intézet igazgatója lett. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézetének oktatója, tanársegédként a polgári jog és a gazdasági társaságok tantárgyak oktatásában vesz részt. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2010 óta tart állandó kurzusokat, alkalmi előadásokat az állam- és jogtudományok területén.

Buskó Tibor László

nincskepAz Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett történelem és földrajz szakon, majd később az egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát filozófusként. 2004-2007 között az Általános Vállalkozási Főiskola óraadó tanára volt. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszervezési és Szakigazgatási Intézetének oktatója, adjunktusként a közigazgatási urbanisztika tantárgy oktatásában vesz részt. A Magyary Zoltán Szakkollégiumban 2009 óta tart állandó kurzusokat, alkalmi előadásokat a közigazgatási urbanisztika területén.