Egyéb kategória bejegyzései

mw4

II. Magyary Szakmai Délutánok – Beszámoló a Magyary Workshopról

Enumeráció a Magyaryban

Tehetséggondozás, szakmai elköteleződés, folyamatos fejlődés, egymás kutatásának megismerése, tudományos platform tagjaink számára… Csak néhány gondolat, amelyek mentén két éve megfogalmazódott a lánglelkű ötlet, hogy szervezzünk meg – más sikeres hallgatói konferenciák példáját követve – egy saját rendezvényt, ahol a magyarysoknak lehetőségük van bemutatni kutatási eredményeiket, valamint építő jellegű kritikát és visszajelzést kaphatnak hallgatótársaiktól.

mw

2017 őszén megkezdődött a munka, de mint általában, ebben az esetben sem jött azonnal az áttörés. Az első Magyary Workshopra mindössze hét tagunk jelentkezett, akik szűk körben, egy kis kollégiumi teremben adtak elő. Innen nőtte ki magát az esemény 2019. március 27-re arra a szintre, hogy a sok szervezői munka gyümölcseként létrejövő Magyary Szakmai Délutánok zárónapja legyen az NKE Oktatási Központjának dékáni tárgyalójában. Amíg a rendezvénysorozat első két napján meghívott előadók jártak körül egy-egy aktuális és érdekfeszítő témát, addig az utolsó napon már legkiválóbb tagjaink kutatásaié volt a főszerep.

mw2

Az eseményt Dr. Fejes Zsuzsanna docens asszony, az ÁKK dékáni nemzetközi főtanácsadója nyitotta meg, valamint Dr. Rada Péter, a NETK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese mondott köszöntőbeszédet. Ezután Dr. Horváth Attila és Ludányi Dávid, az egyetem két fiatal oktatójának vezetése mellett folyt a tanácskozás. A workshop során a nyilvánosság 15 szakkollégista érdeklődési területét ismerhette meg, akik a nemzetközi, államelméleti, jogtudományi és kiberbiztonsági témakörök színes és igen változatos palettáját prezentálták.

mw3

Így példának okáért a kiberbiztonság és az átlagember kapcsolatáról hallhattunk előadást, amelyben felhívták a figyelmet a különböző vírusok fajtáira, mindennapi előfordulására és azok veszélyeire. Csakúgy átfogó képet kaptunk az ISIS kegyetlen módszereiről, erőforrásairól és befolyásolási lehetőségeinek eszköztáráról, mint Oroszország motivációjáról a Balti államok esetleges megszállásával kapcsolatban. Szintén maradva a nemzetközi témájú előadásoknál, bemutatásra került többek között az Elysée-szerződés, amely a német-francia együttműködés kezdetét jelentette. Ezen túlmenően megismertük Skócia jelenlegi politikai helyzetét, valamint lehetséges jövőjét a Brexit-népszavazás hatásának tükrében, továbbá a klímaváltozás és a migráció összefüggéseit is számba vettük az afrikai kontinensen. A jog- és államtudomány iránt érdeklődő előadók szintén változatos témákba kalauzolták el a hallgatóságot. Egy jogtörténeti tárgyú prezentáció során visszautaztunk egészen II. József idejébe, ahol megtudtuk, milyen párkapcsolati problémákkal küzdöttek az e korban élők, és hogy a válás csak kevesek kiváltsága lehetett. Ugyanakkor a jelenkori törvényalkotás folyamatát is kritikai vizsgálat alá vettük, amelynél választ kaptunk arra, hogy mi állhat az egyéni képviselői indítványok benyújtása mögött, vagy, hogy a jogszabályi rendelkezéseket betartják-e a törvényhozók.

mw4

Az imént közel sem teljeskörűen felsorolt előadások bizonyítják, hogy a Magyary Zoltán Szakkollégium a tehetség és a lehetőség találkozását nyújtja. A tehetséget a résztvevő hallgatók seregszemléje fémjelzi, míg a lehetőségek kereteit maga a szakkollégium adja. A közös szakmai érdeklődés és a tudás iránti vágy mellett a baráti kapcsolatok teszik lehetővé a sikeres szervezőmunkát, amelyet a negyedik Magyary Workshop ismételten demonstrált.

Hajas Liliána

Várszegi logo kép

A rendezvényt a Várszegi Pincészet támogatta.

Franciaország-2019-06

II. Magyary Szakmai Délutánok – Franciaország politikai helyzete a sárgamellényes tüntetések vonatkozásában

2019. március 25-27. között immár második alkalommal került megrendezésre a ,,Magyary Szakmai Délutánok” rendezvénysorozat, melynek második napján egy kerekasztal-beszélgetés során pontos képet kaphattunk Franciaország jelenlegi politikai helyzetéről, illetve a tüntetések és mozgalmak francia történelemben gyökerező hagyományairól. A meghívott előadók között volt Robák Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mentor-oktatója, egykori tunéziai, majd belgiumi nagykövet, aki az Antall-kormány idején Párizsban 5 éven át diplomataként tapasztalhatta meg a francia életstílust és a politikai kultúrát. Velünk volt még Gát Ákos Bence a Duel Amical vitahonlap alapító elnöke és szerkesztője, az Igazságügyi Minisztérium miniszteri kabinetjének tagja, valamint Garadnai Zoltán történész, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa, aki maga is kiemelten foglalkozik a francia politikával és a magyar-francia kapcsolatok történetével.

Franciaország-2019-07

A bevezető kérdésekre, vagyis, hogy mennyire szeretnek a franciák tüntetni, milyen mértékben része ez a történelmüknek ő válaszolt, elsőként egy személyes élménnyel, amikor is egy Grenoble-ban tartandó geopolitikai konferenciára menet a reptéren meglepődve nézte, a vámosokat, akik úgy sztrájkoltak, hogy csomagot ellenőriztek. Megtudhattuk még, hogy a tüntetések hagyományai egészen a francia forradalom időszakáig nyúlnak vissza, onnantól kezdve pedig nemcsak fikcióként, de kézzelfogható valóságként élnek Franciaország mindennapjaiban, akár az 1968-as diáklázadásokat vagy éppen a De Gaulle elnöksége alatti merevnek nevezhető rendszert említsük.

Franciaország-2019-10

Ezt követően a mostani helyzetre áttérve Emmanuel Macron kormányának komoly kihívást jelentő sárgamellényes tüntetések sorozata lett a beszédtéma. Ezen Gilets Jaunes mozgalmak még 2018 novemberében kezdődtek az üzemanyag jövedéki adójának csupán pár centes emelésével, majd ezt követően csúcsosodtak ki egy nagyobb mozgalommá, amely mögé a francia lakosság körülbelül 80 százaléka beállt, mint szimpatizáns. Gát Ákos Bence szerint ahhoz, hogy jobban megérthessük a helyzetet, egészen Francois Hollande elnökségéig kell visszatekintenünk, ugyanis azon időszak ,,kezeletlen tünetei” most kezdenek ,,betegségként megjelenni Franciaország testén”. A kormányzatnak egyszerre kell szembenéznie az elmulasztott reformokkal, egyfajta gazdasági válsággal és a franciákban jelen lévő polgári öntudattal, párosulva a hamar elitizmussal vádolt Macron technokrata kormányzásának következtében egyre általánosabb népelégedetlenséggel.

Franciaország-2019-09

Végezetül a jövőbe tekintve olyan kérdések merültek fel, minthogy mi lehet még ezen mozgalmakból, illetve mennyire jelentenek visszahúzó erőt Macron politikájára nézve. Nagykövet úr szerint már az 1995-ös tiltakozási hullámok idején kialakult a tüntetésekre vonatkozó egyfajta kezelési kultúra. A franciák nem lépnek fel azonnal a különböző mozgalmak ellen, hagyják azokat kifáradni, megvárják a középrétegek lemorzsolódását. Ezt példázza a mostani eset is, hiszen a kezdeti 80%-os szimpátia mára már csupán 50%-os. Annyi bizonyos azonban, hogy az emberek bizalma megingott a pártokban, a tüntetések egyfajta figyelmeztetésként, elégedetlenséget megtestesítő jelként foghatók fel, valamennyi politikai párt számára. További kérdés marad ugyanakkor az, hogy a Gilets Jaunes mozgalmak mennyi szavazatot vesznek majd el a tisztán jobb és baloldali pártoktól a következő választások alkalmával.  Az pedig, hogy a hagyományos jobboldalnak sikerül-e ,,kinőni magát”, pozíciót javítania és a jövőben Macron valós ellenfelévé válnia, még a jövő zenéje.

Zsigmond Zsófia

Várszegi logo kép

A rendezvényt a Várszegi Pincészet támogatta.

rdszv4

II. Magyary Szakmai Délutánok – Hallgatók a rendszer ellen, a szakkollégiumok szerepe a rendszerváltásban

Az idén másodszorra megrendezett Magyary Szakmai Délutánok rendezvénysorozat keretein belül, már az első előadás is egy izgalmas témát ölelt fel és nagyszerű előadókat tartogatott. A március 25-27. között megrendezett esemény első napján, az idén harmincadik évfordulójához érő rendszerváltás volt a központi téma, Hallgatók a rendszer ellen, a szakkollégiumok szerepe a rendszerváltásban és a napjainkban címmel. Három szakkollégium képviselőit köszönthettünk az esemény során, akik saját szakkollégiumukat és a szakkollégiumi mozgalmat képviselve jöttek el, hogy megoszthassák velünk gondolataikat a rendszerváltással és a mai álláspontjukkal kapcsolatban. Többek között Fodor Gábor, korábbi művelődési és közoktatási miniszter, környezetvédelmi és vízügyi miniszter, a Magyar Liberális Párt elnöke, aki az egyetemista évei során aktívan kivette a részét a rendszerváltás eseményeiben a diákmozgalmak során, azzal, hogy hallgatótársaival, köztük Orbán Viktorral és Kövér Lászlóval megalapították a Fideszt, a Bibó István Szakkollégium berkein belül. Az előadók között köszönhettük még Kührner Lászlót, ugyancsak a Bibó István Szakkollégiumból, Illyés Márton elnök urat és Szászi Áront a Rajk László Szakkollégiumból, a Társadalomelméleti Szakkollégiumból pedig Kemény Vagyim elnök úr és Nagy Ákos érkezett.

rdszv

Az esemény moderátora, Dr. Horváth Attila, a Magyary Zoltán Szakkollégium elnöke volt, aki első kérdésével arra volt kíváncsi, hogyan vélekednek az előadók a szakkollégista létről és annak előnyeiről. A szakkollégium tagjaként megélt számtalan élmény és pozitív történet mellett, egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy az a szakmaiság, összetartó közösség és értékrend, amit egy szakkollégium képvisel, egyedülálló az egyetemi közösségben, így feltétlenül fontos, hogy továbbra is megőrizzük ezt a színvonalat és szellemiséget.

rdszv2

A szakkollégiumot fontosságának tisztázása utána az előadók rátértek a címben is meghatározott kérdésre, a rendszerváltásra, mely szorosan kapcsolódik a Magyary közjogi műhelyének e féléves előadássorozatához. A rendszerváltás eseményeiben közvetlenül is résztvevő Fodor Gábor, a Bibó István Szakkollégiumban történő eseményekről beszélt. Elmondta, hogy nem voltak zökkenőmentesek az alapítást követő hónapok a rendszer okozta nehézségek következtében, de bátrak voltak és az idő megcáfolta azokat, akik nem hittek bennük.

rdszv3

A harminc évvel ezelőtti eseményeken túl, vendégeink aktuálpolitikai kérdésekről is megvitatták álláspontjukat. Kitértek például a diákok részvételének fontosságára a napi politikában. A politikai szerepvállalás egy nagyon megosztó kérdésnek bizonyult a szakkollégiumok tagjai között, de egyetértettek abban, hogy ha aktív szereplőként nem is, de valamilyen szinten mindenképp részt kell venniük a politikában.

rdszv4

A beszélgetés zárásaként a hallgatóságnak lehetősége nyílt kérdéseik feltevésére, amire az előadók készséggel válaszoltak. A beszélgetés kiválóan kimerítette a téma fontosságát, és bemutatta, hogy mennyire meghatározóak voltak régen és mennyire fontosak manapság is a szakkollégiumok Magyarországon. Köszönjük még egyszer az előadóknak ezt a nagyszerű két órát!

Sallai Barnabás

Várszegi logo kép

A rendezvényt a Várszegi Pincészet támogatta.

DSCN0722

A halogatás pszichológiája

„Amikor egész nap nem csinálsz semmit, ezért felhívod a barátod, aki szintén nem csinál semmit, hogy együtt kiüljetek, és ne csináljatok semmit.”

Hétfőn kértek meg a cikk megírására, jelezve, hogy jó lenne, ha péntekre elkészülne, én pedig természetesen bólogattam, hogy persze, meglesz. Csak nem péntek délelőtt esek neki a beszámoló elkészítésének? Pedig a hét folyamán bármikor neki állhattam volna, de nem kellemesebb, ha két előadás közt az ember kiül egy kicsit az Orczy-parkban a fűre, élvezve a tavaszi napsütést? A rég nem látott barátnőkkel csak belefér egy találka, nem? Este pedig úgyis túl fáradtak vagyunk ahhoz, hogy bármi értelmes dologba is belefogjunk. Nos, az ihlet elvileg megjön a határidővel, és minél rövidebb időt hagyok rá, annál inkább összekapom magam. Már este fél tíz is elmúlt, a beszámolót pedig még mindig nem sikerült épkézláb formába önteni. Perfekcionista lennék, mint a tanárnő kollégája, akivel a doktori dolgozatot ráncigálták, mert a fiatalember még mindig nem találta érdemesnek a dolgozatot arra, hogy leadja? Vagy amiatt aggódom, hogy miként fogják értékelni a munkámat? Félek a hibáktól? Szorongok az elvárások miatt, hogy nem fogom tudni teljesíteni a feladatot a megbeszéltek szerint? Néhány lehetséges ok, ami miatt halogatok, és halogatunk nagyon sokan.  „Ej, ráérünk arra még!” – mondja Pató Pál úr Petőfi Sándor jól ismert költeményében. A halogatásáról méltán híres uraság példájával vezette fel 2018. április 11-én Dr. habil. Takács Ildikó pszichológus és egyetemi docens az előadását, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszék vezetője, a téma szakértője.

DSCN0727

De mit is jelent pontosan a halogatás? Ha definíció-szerűen szeretnénk megfogalmazni, akkor azt fejezi ki, hogy elhalasztjuk holnapra azokat a teendőket, amelyeket ma is elvégezhetnénk, illetve kényelmetlen, kellemetlen időpontig halasztjuk a feladatokat. Azonban talán senkinek sem kell definiálni a halogatás fogalmát, ugyanis ki ne találkozott volna vele? Maga az előadó is feltette a kérdést, hogy ki tartja magát halogatónak. Sok kéz lendült a magasba, bűnbánó arccal párosulva. Ha szégyenkezünk miatta, akkor miért halogatunk, és milyen stratégiákat követhetünk, hogy megszabaduljunk ettől a rossz, de néha azért igencsak kellemes szokástól? A jó önismeret elengedhetetlen a probléma megoldásához, mert ha nem ismerjük fel a hibát, nem tudunk mit kijavítani. Fejlesszük az önfegyelmünket, fokozzuk az önhatékonyságunkat önmegfigyeléssel, a tapasztalatok elemzésével, és támaszkodjunk azok véleményére, akik fontosak számunkra. Fontos, hogy egyszerre csak egy szokásunkon változtassunk, és ha egy időben több feladat is a nyakunkba zúdul, állítsunk fel fontossági sorrendet. Határozzuk meg a céljainkat, és miközben feladatunkat végezzük, kapcsoljuk ki az időnyelő tevékenységeket! Ami pedig sokszor nem jut eszünkbe: a feladat elvégzése után értékeljük a teljesítményünket, és örüljünk a sikernek!

DSCN0716

Köszönjük Takács Ildikónak a gondolatébresztő és motiváló, fantasztikus és fesztelen hangulatban telő előadást, és taps-taps nekem, hogy sikerült megírnom az utolsó pillanatra halogatott beszámolót a halogatásról.

Sivák Veronika

Bővebben a klímapolitikáról a NFM szakértőivel

2018. március 8-án került megrendezésre a Szakkollégium klímapolitikai műhelyének első alkalma. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímapolitikai Főosztályáról érkeztek előadóink: Dr. Huszár András osztályvezető, valamint Nyitrai Emese.

A műhely kezdetén vendégeink megkérdeztek minket, szakkollégistákat, hogy a klímapolitikán belül mi a szűkebb érdeklődési körünk, így tehát mindenki elmondhatta, hogy mi érdekli különösebben. A szakértők ezeket az igényeket figyelembe véve, és a kifejezetten érdekes előadás közben folyamatosan felmerülő kérdésekre válaszolva vezettek be minket a klímapolitika világába.

DSCN0683

Elsőkörben Dr. Huszár András magyarázta el nekünk a szakpolitikai területhez tartozó alapfogalmakat és folyamatokat. Megismertük például az éghajlatváltozás és a klímapolitika egymáshoz való viszonyát, jelentését, területeit, utóbbihoz pedig célokat és eszközöket is rendeltünk.

Ezt követően szó esett az ENSZ 1992-ben elfogadott Éghajlatváltozási Keretegyezményéről (United Nations Framework Convention on Climate Change), melyen keresztül szemléltette a szakértő, hogy a nemzetközi közösségnek milyen szerepe van a globális felmelegedés csökkentésében. Elmagyarázta, hogy miért rendkívül fontos ez a cél: a hőmérséklet változatlan ütemű emelkedésének következtében kisebb szigetek, mint például a Maldív-szigetek is víz alá kerülhetnek! Az UNFCCC kapcsán továbbá megemlítésre került a 2015-ös Párizsi Egyezmény fontossága is a területen, ugyanis ez tartalmazza a jövőbeli követeléseket a ratifikálók felé.

A fontosabb folyamatok és egyezmények tisztázása után rátértünk arra a területre, amely felé a hallgatóság legtöbb kérdése irányult: a klímapolitikához, éghajlat megóvásához kapcsolódó diplomáciára. A szakértők információkkal láttak el minket a Részes Felek Konferenciáinak (COP) menetéről, például, hogy az érdekelt felek 2 oldalhoz tartozhatnak: fejlett és fejlődő országokhoz.  Ezen belül pedig megtudtuk, hogy a részes országok országcsoportonként (pl. EU) nyilvánulnak meg a tárgyalásokon, és hogy az egyes országcsoportok milyen sémák alapján tárgyalnak, hogyan döntik el, hogy milyen álláspontot képviseljenek (pl. EU – előzetes tárgyalások). Ezenkívül pedig az egyes nagyobb országok álláspontját is (pl. USA, Kína) megismertük.

Dr. Huszár András előadása után Nyitrai Emese beszélt nekünk aktualitásokról, amelyek fontosak a klímapolitika szempontjából. Megosztotta velünk néhány tapasztalatát egyes országok COP-konferencián mutatott tárgyalási magatartásáról, valamint beszélt az éghajlatváltozás multiplikátor hatásáról is.

Az alkalom lezárásaként lehetőségünk nyílt az előadás közben meg nem válaszolt kérdések feltételére. A politikai terület iránt érdeklődő hallgatók számára a rendkívül hasznos előadás jó hangulatban, interaktívan telt. Még egyszer köszönjük szépen a lehetőséget!

Bohus Petra

side-image-2

Közös véradás a Véradók Napja alkalmából

Szakkollégiumunk életében jelentős szereppel bír a társadalmi felelősségvállalás. A Véradók Napja alkalmából tagjaink és mentoráltjaink november 28-án és 29-én véradáson vettek részt. A rutinos véradó tagjaink mellett, jó páran új véradók voltak. A terembe belépve az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai fogadtak bennünket. A regisztrációt követően az egészségügyi állapotunkról szóló kérdőívet töltöttük ki, s közben elfogyasztottuk a szendvicset és az ásványvizet. Laboratóriumi és orvosi vizsgálat során új véradóink, amennyiben még nem ismerték, megtudhatták a vércsoportjukat is. Majd következett a véradás, ki kinek könnyen, nehezebben, de problémamentesen sikerült. Így egy véradással akár három embernek is segíthettünk, valamint igazi közösségi élmény volt, egymást bátorítva, együtt még jobb volt segíteni. Ezúton is biztatunk mindenkit a véradásra!

veradas_10

Losonczi Krisztián

24252004_1716915641717213_1189602911_n

Magyary-s részvétel a XVIII. Tokaji Konferencián

Harc a tehetségekért – a tehetségek megtartásának és vonzásának 10+1 feltétele

A XVIII. Tokaji Konferencia 2017. november 16-17-én került sor, melyre a következő egyetemek kerültek meghívásra: Szent István Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Debreceni Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Egyetem. A konferencia előtt a felsorolt egyetemek képviseletében érkező hallgatókkal 10:30 és 11:30 között egy „Mi kell a tehetséges fiataloknak?” című workshopon vettünk részt.

24019758_1586490724742058_552290437_n

Kezdésként arra kértek bennünket, hogy oszoljunk két csoportra. Az egyik oldalon azok álltak, akik a tanulmányaik miatt nem költöztek el lakóhelyükről, a másik csoportban pedig azok, akiknek el kellett költözniük lakóhelyükről tanulmányaik miatt. A feladatunk az volt, hogy a lakóhelyén maradók maximum 1-3 szóval nagybetűkkel írják fel fejenként egy lapra, hogy mi az, amit szeretnek az otthonukat jelentő városban (pl.: család, otthon nyugalma), a lap másik oldalára pedig azt, hogy mi hiányzik szerintük erről a településről (lehetőségek, pezsgés). A másik, tehát a lakóhelyüktől távol tanulók csoportja a lap egyik oldalára írja fel azokat a tényezőket, amelyek hiányoznak nekik az „otthagyott” településből, a másik oldalra pedig azokat, amelyeket szeretnek a tanulmányaik városában. Ezeket a lapokat végül a két csoport egyszerre mutatta fel egymással szemben. Így szépen kirajzolódott, hogy az egyik oldalon az otthon maradók csapatának „mit szeretsz a lakóhelyedben” és a tanulmányok miatt elköltözők „mi hiányzik otthonról” tényezői nagyon hasonlóak, szinte ugyanazok. Ugyanígy hasonlóak lettek az otthonmaradók „mi hiányzik a lakóhelyedről” és a „mi az, amit szeretsz az új, tanulmányaidat jelentő városban” szempontok szerint felírt szavak is ugyanazok lettek.

24135210_1713510415391069_2045226729_n24171844_1713510265391084_612291864_n

Ezt követően a „World Café” módszer alapján csoportos munkában dolgoztunk. A módszernek megfelelően három csoportba oszlottunk és három asztalhoz köré ültünk le. A három asztal témái a következők voltak: „Play”, „Live”, „Work”, azaz szórakozás, életkörnyezet és munka. Ez a három címszó később a konferencián is visszaköszönt. Ezen három téma mentén került ugyanis összefoglalásra, hogy mi kell a fiatal tehetségeknek egy településen. A feladatunk tehát az volt, hogy összegyűjtsük, hogy mi az ami vonzó lehet számunka egy településben a szórakozási és munkalehetőségek, illetve a lakókörnyezet tekintetében. Az egyes asztaloknál flip chartokra írtuk fel azokat a dolgokat, amiket fontosnak ítéltünk, majd az egyes asztalok társaságai átvándoroltak a következő asztalhoz és ők is megtették ugyanezt vagy kiegészítették az előző csoport által összegyűjtött tényezőket. Az három asztalnál mindig volt egy állandó ember, aki az adott asztalnál a gyakorlat kezdetétől a végéig ott maradt és a végén összefoglalta a hallgatóknak, majd később a konferencia első napjának végén a színpadon a nézőknek is, hogy mi is kell az egyetemistáknak. Ez utóbbival igazolva a konferencia bemutatott kutatási eredményeket, amelyek átfedésben voltak az általunk a workshopon megfogalmazott dolgokkal.

A konferencián az első nap a következő témákban hallgattuk meg a kutatók eredményeinek összefoglalását: A tehetséges fiatalok megtartásának és vonzásának 10+1 feltétele, Mitől vonzó egy munkahely? Mitől érzik jól magukat a fiatal szakemberek? – egy vállalati felmérés eredményei alapján, A közszolgáltatások minőségi jellemzői az ügyfél szempontjából – egy kutatás eredményei alapján, Milyen kompetenciák szükségesek a minőségi közszolgáltatások biztosításához?,Városdesign, közterek, középületek – hazai és nemzetközi trendek és példák, Új kihívások és trendek a városi közlekedésben és Városmarketing. Valamennyi téma tehát a munkaerő és azon belül a tehetséges fiatalok megtartásának különböző szempontjait fejtette ki és kitért a települések, települési önkormányzatok szerepére is a témában.

Ez utóbbira vonatkozóan nagyon érdekes volt az aznapi program utolsó „Mit tanulhatunk sikeres városoktól? – A polgármesteri körutazásról készült film levetítése és kerekasztal beszélgetés” című szegmense volt. Három polgármester (Nagyatád, Mórahalom és Nyírbátor) vállalkozott arra, hogy meglátogatják egymás városait és megosztják egymással polgármesteri, településfejlesztési tapasztalataikat és eredményeiket. Kísérte őket egy stáb, akik ezt videóra vették és az elkészült kisfilmet a konferencián mi is megtekinthettük. Majd egy kerekasztal beszélgetés keretében összefoglalták, hogy milyen élmény volt a találkozó, sőt még azt is, hogy melyek voltak azok a településfejlesztési „praktikák”, amiket egymástól látva beépítettek a „saját városuk” életébe.

24172470_1716915668383877_403222194_n24252004_1716915641717213_1189602911_n

A második napon még nagyobb hangsúly került a településfejlesztésre, minden előadás ebben a témában került megtartásra. Nevezetesen a következőket hallhattunk: „A város, mint koprodukció. Lokális együttműködések és globális versenyképesség.”, „Az EU URBACT programjába való bekapcsolódás lehetőségei városok számára”, „Hogyan vált Kazincbarcika európai „Jó gyakorlat várossá”?”,” Egy URBACT jó gyakorlat Poznan-ból – helyi lakáspolitika új megközelítésben”, „A területfejlesztés elmúlt 20 éve – interaktív beszélgetés”.

A konferencia második napján tehát a főszerep a települési jó gyakorlatoké volt. Hallhattunk hazai (például Kazincbarcika, a colour city) és külföldi (Poznan – tanulók részére olcsóbb albérletet biztosító tömbházak) területfejlesztési siker történeket, tehát jó gyakorlatokat, amelyek hozzájárultak a tehetségek megtartásához is.

Szabó Zsófia Piroska

borítókép

Összerázó hétvége a mentoráltakkal Ócsán

November első hetében került sor a mára már hagyományossá vált összerázó hétvége lebonyolítására Ócsán.  A két nap együtt eltöltött idő tökéletes lehetőséget biztosított arra, hogy elsősorban játékos feladatokon keresztül jobban megismerjük egymást a Mentorprogramba bekerült jelentkezőkkel.

Pénteken, délután 5 óra magasságában, rövid 20 perces utazás után megérkeztünk Ócsára, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj kiképzőbázisának területére, ahol a következő két éjszaka várt ránk.

Miután mindenki elhelyezkedett az igazi tábori hangulatot biztosító szobákban, az est hátralevő részében elkezdődhettek az ismerkedős játékok, majd előkerült a többi társasjáték is, mint például az Activity, a póker vagy a sakk. A jókedv és a hangulat egész hajnalig kitartott.

DSCN0129 23213275_1560743163991296_4872077679884454052_o23275445_1560743367324609_5464084211140893036_o23157275_1560743057324640_5691482705072071112_o

Szombat reggel a bőséges reggeli elfogyasztása után kihasználva a gyönyörű őszi, napos időt, számháborúzni indult a csapat nagy része, míg néhányan a paprikás krumpli elkészítéséről gondoskodtak. Néhány önfeledt óra játék után mindenkinek jólesett elfogyasztani az ebédet.

Egy fél órás szieszta után bemutatásra került a következő, már komolyabb vetélkedő, elérkezett a hétvégénk szakmai része. Ennek a lényege az volt, hogy a kijelölt csapatok különböző témákat kaptak (számítástechnika, egészségügy, környezetvédelem), amely területről elő kellett állni egy forradalmi eszközzel, találmánnyal, amit aztán a befektetőt szimuláló zsűrinek kellett előadni. A feladat igényelte minden egyes csapattag kreativitását és fantáziáját, így a végeredmény is nagyon érdekes volt.

23157418_1560742927324653_8344109029680978904_o23215531_1560743550657924_5235419723791893763_o

A feladat izgalmát újabb játékokkal vezettük le, amelyek közül bátran mondhatom, hogy a legnépszerűbbek a székfoglaló, a „bumm”, és a „gyilkosos” voltak. A szombati éjszaka sem a pihenésről szólt.

Sajnos gyorsan elérkezett a vasárnap reggel, a csomagolás, majd a hazautazás ideje. Reggeli után sor került még egy értékelésre, ahol mindenki visszaidézhette és megoszthatta a hétvége legjobb pillanatait, élményeit, illetve elmondhatta tapasztalatait.

DSCN0470

Ezzel lezárult a Mentorprogram legjelentősebb és legizgalmasabb eseménye. Reméljük, hogy a legtöbb mentorálttal a következő félévben már, mint új tagokkal találkozhatunk, és további munkánk során még jobban megismerhetjük egymást.

Hajas Liliána

IF

Kezdetét vette a 2017-es Mentorprogram

2017. október 16-án tartottuk ismerkedős estünket, ahol először találkozhattunk az idei évi Mentorprogramba bekerült jelentkezőkkel. A szakkollégiumunkba történő jelentkezés lezárása után 20 mentorált került be programunkba, akiket egy informális, játékos ismerkedésre invitáltunk, ahol lehetőségünk nyílt jobban megismerni a leendő szakkollégistákat, és ők is egy átfogóbb képet kaphattak közösségünkről. Az este jó hangulatban telt, a mentoráltak találkoztak mentoraikkal is, és két csoportra osztva oldották meg a feladatokat.

IFIF

A jól sikerült első közös eseményünket követi majd több közösségépítő és szakmai program a félév során, egyik ilyen lesz az ócsai összerázó hétvége is. Reméljük a mentoráltak is megtalálják a Magyary-ban a segítő közösséget, a szakmai fejlődést, és ők is hozzájárulnak a szakkollégium értékeinek továbbviteléhez.

IFIF

IF IF

Sikeres felvételit és élményekben gazdag félévet kívánunk a jelentkezőknek!

Dancsok Petra

DSCN9768

Mozgásban az Unió – a német választási eredmények értékelése

Mozgásban az Unió – vetették fel a Magyary Zoltán Szakkollégium tagjai, akik ezzel a címmel hívták szakmai és közéleti diskurzusra az érdeklődő egyetemi polgárokat. 2017. szeptember 24-én szövetségi parlamenti választásokat tartottak a politikai és gazdasági szempontból legjelentősebb európai országban. Németország belpolitikai viszonyai már tavasszal terítékre kerültek az MZSZK Választásokk?! című kerekasztal-beszélgetésén, akkor a francia elnökválasztásról esett legtöbb szó, október 2-án viszont – folytatva a tematikát – a német választási eredmények értékelése vált leginkább aktuálissá.

A Szakkollégium felkérésére Dr. Mráz Ágoston Sámuel (ELTE ÁJK), Dr. Hettyey András és Varga András (NKE NETK) elemezték a német helyzetet. Az eseményt Dr. Horváth Attila, a Magyary Zoltán Szakkollégium igazgatója moderálta. A diszkusszió – tekintettel Németország súlyára és a közönség soraiból érkezett kérdésekre – nemcsak a belpolitikára koncentrált, hanem érintette az Európai Unió jövőjét és a német-magyar kapcsolatokat is.

DSCN9784

Mielőtt a parlamentbe jutott német pártok sikerét vagy kudarcát vették volna górcső alá a meghívottak, Dr. Mráz Ágoston Sámuel rögzítette, hogy Németországban megszemélyesített arányos választási rendszer van (a listás szavazatarányok és a mandátumarányok között alig mutatkozik eltérés), és a magyar gyakorlathoz képest sokkal jelentősebb a szavazatok megosztása. Hagyományos gyakorlat ugyanis, hogy a németek második szavazatukat a preferált koalíciós partner erősítésére szánják.

A zöldek (Grüne) a listára leadott voksok 8,9 százalékának begyűjtésével a Bundestag legkisebb frakcióját fogják alkotni. A kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy a párt szimpatizánsai között egyaránt jelen vannak a harsány antiglobalisták és a városi értelmiségiek, akiket az emberi jogokra való érzékenység és a megújuló energia támogatása fog össze. A zöldek általában az egyik legjobban szervezett európai pártok, amelyek nagy támogatói lehetnek a Merkel-Macron tandemnek. Céljuk az volt, hogy a német pártrendszer harmadik legnagyobb erejévé lépjenek elő, ettől 3-4 százalékponttal elmaradtak. Új színt hozhat viszont a német-török kapcsolatokba, ha Joschka Fischer után ismét a zöldek adhatják majd a külügyminisztert, hiszen ebben az esetben a Zöld Párt társelnöke, a német születésű, de török származású Cem Özdemir lehet a német külpolitika irányítója.

A Baloldali Párt (Die Linke) listájára a választópolgárok 9,2 százaléka húzta be az ikszet. Egy olyan politikai szervezetről beszélünk, amely az állampárt utódja, ezért mind a napig megfigyelés alatt tartják a német nemzetbiztonsági szolgálatok. Politikájuk középpontjában a keletnémetek képviselete áll, azonban az Alternative für Deutschland felemelkedésével veszélybe került szavazóbázisuk. Amennyiben a politikai spektrumot nem egyenes vonalon, hanem a körelmélet szerint fogjuk fel, akkor nem meglepetés, hogy a szélsőbaloldal és a szélsőjobboldal ugyanazokért a választókért rivalizál egymással.

Negyedik helyre futott be a szövetségi választások egyik nagy nyertese, a Szabad Demokrata Párt. A Christian Lindner vezette FDP úgy került 10 százalék fölé, hogy 2013-ban még az 5 százalékos parlamenti bejutáshoz szükséges küszöböt sem sikerült átlépni. A 38 éves Lindner újrapozícionálta a liberálisokat. Dr. Hettyey András kiemelte az FDP okos taktikáját a migrációs válság megítélésében, valamint felvázolta azt az FDP-szavazóra vonatkozó sztereotípiát – nagyvárosi élet, pénzügyi szektor, adócsökkentés utáni óhaj -, amely miatt már kínos volt a szabad demokratákat felvállalni. Lindner energikus politikája ezen változtatott, s érte el, hogy az FDP közel kerüljön története legjobb választási eredményéhez, valamint kormányra kerülésük esetén újra képviselhesse a liberális gazdaságfilozófiát. Varga András emlékeztetett, hogy az FDP 2009 és 2013 között már együtt kormányzott Merkellel. A 2017-2021-es kooperációban feszültséget okozhat, hogy míg a CDU hajlott a görögök finanszírozására, addig Lindnerék nem hajlandók több német adófizetői pénzt fordítani a görög válságra és az EU költségvetésének növelésére. Továbbá nagy kérdés, hogyan fog viszonyulni az FDP pártcsaládja, a Guy Verhofstadt frakcióvezető által fémjelzett ALDE a német liberálisok rendpárti fordulatához.

Az Alternatíva Németországnak (AfD) 12,6 százalékos listás eredményével harmadik erővé lépett elő, ezzel a radikális párt a választások győzteseként állíthatja be magát. Hol húzodhat az AfD növekedésének a teteje, a szélsőséges pártoknál megszokott módon van-e üvegplafon felettük – tette fel a kérdést Dr. Horváth Attila. A három vendég több szempontból elemezte az AfD problematikáját, de feltűnő volt, hogy a sorrendben történő haladás ellenére mindannyian szóba hozták más pártoknál is, ami jól érzékeltette az összefüggéseket, illetve hogy a jobboldali populista párt új helyzetet teremtett a szövetségi parlamentbe jutással. Az AfD egyik vezetője, Alexander Gauland a választások estéjén kijelentette, hogy képviselőik vadászni fognak Merkelékre. Így bármilyen kormánykoalíció alakul, számítani lehet a bevándorlásellenes párt provokatív parlamenti politizálására. A 13 százalék körüli sikerben meghatározó szerepet játszott a keletnémet társadalmi nehézségekből fakadó csalódottság és a protest szavazatok mennyisége. Több mint egymillió választó pártolt át a CDU-tól az AfD-hez, akiket viszont négy év Bundestagban töltött idő után jóval nehezebb lesz újra megszólítani. A győzelem ellenére megkérdőjelezhető a párt egységessége. Egyrészt a tagság heterogenitása miatt, amely az ordas szélsőjobboldaliaktól, az akadémiai hátországon át, a mainstream migrációellenesekig fogja össze a párttagságot. Másrészt az olyan jelenségek okán, mint a választások másnapján történtek: Frauke Petry, az AfD egyik vezetője botránnyal sokkolta párttársait, amikor bejelentette, hogy nem ül be pártja frakciójába, mert csak egy mérsékeltebb irányt tud elfogadni.  Azóta ezt a fiatal és tehetséges politikusnőt végképp elveszítette az AfD.

A választások két legnagyobb vesztese – paradox módon – az első két helyen végző párt lett. A szavazatok 20,5 százalékának megszerzésével a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) mélypontra süllyedt. Martin Schulz kancellárjelölt egy perccel az urnazárás után kijelentette, hogy a CDU-nak köszönhetően nem lesz nagykoalíció. A szociáldemokrata pártelnök igyekezett tehát áttolni a felelősséget Angela Merkelre, és a választások estéjén valóban a kancellár asszony gondterheltsége uralta a napirendet. Dr. Mráz Ágoston Sámuel egy-egy makro- és mikroszintű okra vezette vissza az SPD kudarcát: Schulzék elveszítették a hagyományos szavazóbázisukat, illetve eredménytelen kampányokat folytattak már korábbi három tartományi választásnál is. Dr. Hettyey András úgy gondolja, hogy épp itt van az ideje az SPD újrapozícionálásának és ellenzékbe vonulásának, hiszen az utóbbi 19 évből 15-ben kormányon voltak. Varga András pedig arra a politológiai törvényszerűségre hívta fel a figyelmet, hogy a koalíciós kormányzás mindig a kisebb párt népszerűségének árt leginkább, ez történt a szociáldemokratákkal is.

A CDU-CSU pártszövetség 8,5 százalékponttal kapott kevesebb szavazatot, mint 2013-ban, a mandátumarányt nézve pedig még nagyobb a visszaesés. A korábbiakhoz képest kevésbé volt hatékony az aszimmetrikus demobilizáció – hangsúlyozta Dr. Mráz Ágoston Sámuel. Merkelnek tehát nem sikerült maradéktalanul kifogni a szelet az ellenzék vitorláiból, a vetélytársak programjainak átvétele nem javította arányaiban a támogatottságát. Dr. Hettyey András arra tett észrevételt, hogy a CDU stratégiája szerint tőlük jobbra egyetlen erő sem lehet, ezt elbukták a kereszténydemokraták. A visszaesés ellenére Angela Merkel negyedszer lesz kancellár, amelynek köszönhetően beállíthatja Helmut Kohl 16 éves rekordját. Erre és az Unió jövőjét befolyásoló francia elnökkel való együttműködésre már Varga András kanyarodott rá.

Annak ellenére, hogy valós ellentétek feszülnek a potenciális Jamaica-koalíció tagjai (CDU/CSU, FDP, Grüne) között, sőt Horst Seehoferrel, a bajor miniszterelnökkel sem felhőtlen Berlin viszonya, mégis utolsó kormányzati ciklusában nyílhat meg Merkel előtt a lehetőség, hogy végleges formába öntse azt a politikai örökséget, amellyel minden bizonnyal bevonul a történelemkönyvekbe. Magyarország érdeke pedig nem más, minthogy minél harmonikusabb gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat ápoljon egy prosperáló Németországgal.

DSCN9776

A leírtak vékony szelete mindannak, amelyről a Magyary Zoltán Szakkollégiumban hétről hétre gondolkodunk és beszélgetünk. A szakmaiság fenntartásához és érdeklődési területeink átfogó megismeréséhez műhelyfoglalkozásaink adnak keretet. Mozgásban az Unió – a német választási eredmények értékelése című 2017. október 2-ai eseményünk az  ebben a félévben létrehozott, Szabó Tamás tanár úr által vezetett Közpolitika Klub berkein belül valósult meg. Programjaink Dr. Mráz Ágoston Sámuelhez, Dr. Hettyey Andráshoz és Varga Andráshoz hasonlóan kiváló vendégekkel folytatódnak. Köszönjük a részvételt, a továbbiakban is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Herczeg Zoltán

 

Borítókép

MZSZK Infóest

A Magyary Zoltán Szakkollégium 2017. szeptember 27-én információs estet szervezett annak érdekében, hogy bemutassák, illetve népszerűsítsék a szakkollégiumi tagságot az érdeklődők körében. A program 20:00-kor vette kezdetét az Orczy Úti Kollégium „A” multimédiás termében, ahol a megjelentek nemcsak az előadókkal, jelenlegi tagokkal tudtak találkozni, hanem számos finomsággal is.

DSCN9686DSCN9632

Az estét Tóth Klaudia elnök nyitotta meg, majd átadta a szót Dr. Horváth Attila tanár úrnak, aki a szakkollégium igazgatója is egyben. Az esemény első felében tanár úr bemutatta a szakkolis lét előnyeit, hiszen véleménye szerint a mai versengő munkaerőpiacon elengedhetetlen, hogy valami „plusz töltettel” tudjuk megtölteni az önéletrajzunkat. Erre is kiváló lehetőség a Magyary, hisz itt a közösségi életen felül a tagok a szakmai vonalukat is tudják fejleszteni, a megszerzett tudásanyagot pedig kamatoztatni különböző intézményi és országos versenyeken. Dr. Horváth Attila kitért arra a szomorú tényre is, hogy míg a felsőoktatásban részt vevő diákok létszáma az elmúlt időszakban folyamatosan növekedett, ez a tendencia nem mutatkozik az egyetemi oktatók számában. Ezáltal felmerülhet az a kérdés, hol lehetne lehetőséget biztosítani arra, hogy a diákokkal individuálisan, egyéni preferenciájuknak megfelelően foglalkozzanak. A megoldás ebben az esetben is a szakkollégiumhoz való csatlakozás és az abban végzett aktív munka, hisz a szervezeten belül minden tag megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő területet, amiben elmélyedve plusztudást, illetve tapasztalatot kaphat.

DSCN9693

Ezt követően Tóth Klaudia elnök mutatta be a szakkollégium felépítését, az egyes bizottságok mindennapi munkáját, illetve az azért felelős bizottsági vezetőket. Előadása során külön kitért a Magyary keretein belül szervezett szakmai, intézményi és egyéb közösségi programokra is. Szó volt külföldi tanulmányutakról, tudományos ösztöndíjakról, ami felkeltette a jelenlévők figyelmét.

Az este a Mentorprogram ismertetésével folytatódott, ahol az ezért felelős koordinátor informálta a jövőbeli mentoráltakat a felvételi eljárás menetéről, a szükséges feladatokról, illetve a tervezett közösségi programokról. Bemutatkozott két mentorunk, Retkes Kincső és Fanta Denisz is, akik ebben a félévben fogják segíteni a jelentkezők munkáját, szakkollégiumba való integrációjukat.

Végül Bokor András humoros, kötetlen stílusú élménybeszámolóját hallhattuk, aki a Magyary Zoltán Szakkollégium berkein belül aktív tagként először titkárként, majd elnökként tevékenykedett. Véleménye szerint jó dolog egy szakmai közösséghez tartozni, hisz nemcsak életre szóló barátságok, esetleg szerelmek köttetnek, hanem olyan kapcsolati háló kerül kialakításra, amiből elmondása szerint, mindmáig profitálni tud. Így ő is arra buzdította a megjelenteket, hogy csatlakozzanak ehhez a remek közösséghez, amit tapasztalatainak átadásával még hitelesebbé tett.

DSCN9743

Úgy gondolom, sikeres estét zárhattunk, nyár óta rengeteg emberhez sikerült elérnünk, amit természetesen folytatunk az elkövetkező időszakban is. Számos izgalmas szakmai programmal készülünk, széles spektrumú repertoárt sikerült összeállítanunk, így mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő eseményt.

Fórizs Gabriella

DSCN9590

Az önkormányzatiság kérdése a közigazgatás átalakítását követően

A Magyary Zoltán Szakkollégium szeptember 25-én tartotta Közpolitikai Klubjának első eseményét. A Közpolitikai Klub egy a Szakkollégium keretein belül működő műhelysorozat, amelynek első eseménye ezalkalommal az egyetem valamennyi polgára számára nyitott volt. A Klub műhelyvezető tanára Dr. Szabó Tamás, egyetemünk oktatója, aki lelkesen moderálta Az önkormányzatiság kérdése a közigazgatás átalakítását követően című eseményt.

Meghívott vendégeink Dr. Zongor Gábor és Dr. Gasparics Emese önkormányzati szakértők voltak. Dr. Zongor Gábor a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének egykori főtitkára és egyetemünk mentor-oktatója, Dr. Gasparics Emese pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Önkormányzati Kutatóintézetének igazgatója, illetve 2011 és 2016 között a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára volt.

DSCN9560

Az előadás Dr. Szabó Tamás felvezetésével kezdődött, majd feltett kérdésére Dr. Zongor Gábor az önkormányzatok történeti ismertetőjével válaszolt. 1971-nél kezdte, amikor a III. tanácstörvény kimondta a tanácsok önkormányzati szerepét. Ezzel decentralizáció indult meg az országban, amely 1985-ben folytatódott. Ekkor vezették be azt a rendszert, hogy az állampolgárok már nemcsak egy pártra szavazhattak, hanem több jelölt közül is választhattak. Ennek következtében az önkormányzatok vezetői felől is szabadon dönthettek. Megemlítette azonban, hogy a decentralizáció egy lassú folyamat volt, ami a rendszerváltáskor teljesedett ki.

1989-ben tehát többpártrendszer alakult ki, és a helyi ügyekért az önkormányzatok feleltek. Vita alakult ki azonban arról, hogy az önkormányzatok mennyire legyenek autonómok, illetve, hogy minden településnek legyen-e saját helytartósága. Az új önkormányzati törvény (Mötv.) erre a kérdésre választ ad, kimondja, hogy csak a 2000 fő feletti lakosságszámú települések létesíthetnek önkormányzatot, az ennél kisebbeknek pedig közös hivatala van, amelyhez 7 település tartozik. Ezalól a szabály alól kivételt képeznek a nemzetiségi önkormányzatok, amelyek esetében 1500 fő elegendő a saját hivatal létesítéséhez, ahol pedig ez sincs meg, ott 5 település alkothat egy közöset. Dr. Gasparics Emese ehhez hozzátette, hogy Magyarország település-szerkezete regionálisan eltérő, és a települések nagy része falu, tehát nem lehet ezt a törvényt ugyanúgy alkalmazni az egész országra. “Kiskaput” jelent a települések számára az, hogy a városoknak akkor is lehet saját önkormányzata, ha 2000 fő alatt van a lakosságszáma.

A fejlődés 1985-ben folytatódott, amikor a szakértők szavaival élve “önkormányzatosodás” indult. Ekkor íródott a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, amely az akkor hatályos Ötv.-vel együtt összefoglalta az önkormányzatok helyzetét, jogköreit és feladatait. Az általános feladatai például az oktatás- és a településfejlesztés, szociális- és közügyek ellátása, településfejlesztés. A decentralizálás során az állam átadta bizonyos területek igazgatását és vagyonelemek birtoklását az önkormányzatoknak, akik a vagyonuk felmérése után annak egy részét továbbadták a lakosságnak. Ilyenek voltak például a tanácsi bérlakások, amelyeket felújítás nélkül – azt a magántulajdonosokra bízva – áron alul adtak el. Dr. Gasparics Emese azonban kiemelte, hogy a német helyi önkormányzatok ezzel ellentétben eladás (vagy bérbeadás) helyett először rendbetették és felújították a volt tanácsi lakásokat, ezzel pedig több bevételhez jutottak és jobban tudták hasznosítani a vagyonukat.

2010-ben a hatalomra kerülő kormány “leltárba vette” az ország állapotát, és ami nem jól működött, azt megpróbálták átalakítani. Volt ugyanis olyan önkormányzat, amely nem volt képes ellátni alapvető feladatait, a pénzbeli- és erőforrások hiányában. A helyzet megoldására jöhettek létre a kötelező társulások mellett az önkéntes társulások, amelyek keretében az egyes települések közösen oldhatták meg feladataikat. Dr. Zongor Gábor egy másik megoldást javasol: szerinte egy “önkormányzati minimum”-ot kellene kialakítani, ehhez pedig a megfelelő finanszírozást biztosítani, annak érdekében, hogy a feladatellátás biztosítva legyen. Ideális pedig számára az lenne, ha az önkormányzatok esetében a centralizáció és a decentralizáció megfelelő egyensúlyban lenne, illetve kiemelte, hogy a helyben keletkező problémákat csak helyben lehet megoldani, ezeket nem is lenne szabad felülről kezelni.

Dr. Szabó Tamás ezután a megyei önkormányzatok és Budapest helyzetéről kérdezte a vendégeket. Szóba került még a Modern Városok Program is, amely a magyar városok fejlesztésére nyújtott állami támogatás. Budapestről pedig elmondták, hogy azért különleges a helyzete, mert kettős közigazgatási rendszere van, amely a kerületi, és a fővárosi önkormányzatokból áll.

DSCN9583

A Közpolitikai Klub előadásából sokat tanultunk, mert a meghívott előadók kiváló szakértői a témának, és olyan újdonságokkal szolgáltak, amelyekről sokan még nem hallottunk, és rávilágítottak azokra a problémákra, amikre a jövő közigazgatási szakértőiként megoldást kell találnunk.

 Bohus Petra

MZSZK_szórólap_2_oldal

3 ok, amiért megéri szakkollégistának lenni

Nehéz pár pontban összefoglalni, miért is jelentkezz egy szakkollégiumba. Valójában már a szakkollégium fogalmát is nehéz meghatározni, mivel egy szakkoli olyan, amilyenné a tagjai formálják. Persze vannak általános jellemzők, amelyek minden szakkollégiumot jellemeznek. Ilyen a szakmaiság, a demokratizmus és a jó társaság. Vannak meghatározott kereteink, amelyeken belül működünk, hagyományaink amelyekhez tartjuk magunkat. Ezekről ITT olvashatsz bővebben.

 De mi vezet egy gólyát arra, hogy csatlakozzon egy szakkoliba? Milyen pluszt tud adni egy ilyen közösség? Miért jelentkezz te is?

  • Mert szakmailag rengeteget fejlődhetsz.

Szakkollégiumunk fontos célja, hogy valami pluszt nyújtson az egyetemi tanórák mellé. Belső képzési rendszerünk változatos, a tagok választhatnak érdeklődésüknek megfelelő témájú műhelyt. Senior és alumni tagjaink többek között kutatásmódszertani kurzus keretében segítenek az ITDK dolgozat, szakdolgozat elkészítésében. Érdekes és aktuális témákat megvitató rendezvényeket szervezünk, amelynek előkészületeiből már te is kiveheted a részed. Hagyományaink közé tartozik a Mint-a-Parlament törvényhozási szimulációs versenyen való részvétel is, ahol akár a vezérszónokunk is lehetsz. Röviden kurzusok, műhelyek, szimulációs versenyek aktív résztvevője lehetsz és még rendezvényszervezésben is szerezhetsz tapasztalatot. 

DSCN9675DSCN9306

  • Mert egy összetartó közösség része lehetsz.

Bár rendkívül fontos a szakmai fejlődés, de ahhoz szükség van egy olyan környezetre, ahol jól érezzük magunkat. A Magyary határozottan egy ilyen közeg. Lézerharc, gokart-, főzőverseny, összerázó hétvégék, közös mozizások és számtalan random esemény tarkítja hétköznapjainkat. Persze az sem hátrány, ha a szomszédban lakó szakkollégista kisegít egy csipet sóval (vagy egy egész félévre elegendő jegyzettel). A jegyzetnek azonban ára van. Összerázó hétvégék vicces feladatokkal, heves vitákat generáló közgyűlések és közösen megírt tanulmányok.

DSCN011614716197_1165037160228567_2032016081173801448_n

IMG_1635

  • Mert külföldi tanulmányutakon vehetsz részt. 

Brüsszel, Kassa, Krakkó. Csak pár hely, ahol az utóbbi években jártunk. Azonban nem csak jártunk itt, hanem intézménylátogatásokon vettünk részt vagy épp alkotmányjogi workshopon működtünk közre. Lehetőségünk volt angolul prezentálni és vitázni is. A szakmázás mellett mindig szakítottunk időt egy kis városnézésre is.

DSCN9295DSCN8966Természetesen itthon is szervezünk programokat az említett összerázó hétvégéken kívül. Közösen megismertük a Magyar Távirati Iroda működését, illetve a Fővárosi Törvényszéken két büntetőügy tárgyalásának lehettünk szem- és fültanúi.

14825629_1507571322593245_1653961101_n

Félreértés ne essék: a Magyary Zoltán Szakkollégiumot nem lehet 3 bekezdésben bemutatni és sokkal több előnye van szakkolisnak lenni, mint az említett három. Lehet, hogy minden szakkollégista másik három előnyt mondana, ha megkérdeznéd. Erre hamarosan lehetőséged is nyílik.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet és szeretnél megismerni bennünket, valamint szeretnéd megtudni mi az a három dolog, amit a többi szakkollégista fontosnak tart elmondani, akkor szeretettel várunk az Infóestünkre szeptember 27-én, ahol kötetlen formában felteheted kérdéseid.

Addig is állunk rendelkezésetekre Facebookon és a magyary.szakkollegium@gmail.com email címen keresztül is elérhettek.

 Híres Norbert

 

 

21905511_1847011975328195_1453866501_n

Magyary-s bronzérem – NKE Sportnap 2017

A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került egyetemünk Sportnapja. Mivel minden évben ezen a napon a szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek tárháza áll az ide látogatók rendelkezésére, Szakkollégiumunk tagjai sem tétlenkedtek a Fakanálforgató Főzőversenyre való nevezéssel.

Ez természetesen lázas előkészületeket igényelt, már reggel kilenc óra körül elfoglaltuk asztalunkat és neki láttunk a munkához. Míg a fiúk a bogrács elhelyezéséről és a sátrunk felállításáról gondoskodtak, addig mi, lányok nekikezdtünk a lecsó alapanyagainak összedarabolásához.

Miután minden készen állt a főzéshez, felfedező útra indultunk a rendezvény területén, hiszen sok-sok izgalmas élmény ígérkezett mára. Néhányan végig csináltuk a 15 rekreáció- és fitneszállomást, ahol kipróbálhattuk többek között a jumping fitneszt, a kettle ball-t, a life balance tornát, az óriástrambulint, a vívást és a falmászást. Ez idő alatt a többiek meghallgatták a néhány híres olimpikonunkkal, például Kovács Katalin kajakozónővel, Rédli András párbajvívóval folytatott beszélgetést a nagyszínpadnál.

Miután kellően elfáradtunk, neki is láttunk megfőzni ételünket. Délután három óra magasságában sok kóstolás és kavarás után végre célunkhoz értünk és a díjazásra szánt adagot beküldtük a zsűrinek. Ezt követően természetesen nem maradhatott el a közös étkezés sem.

21905448_1847013451994714_1698239831_n21850527_1847011918661534_577195756_n

A délutánt nem zárhattuk másképp, minthogy a színpad előtt együtt várjuk a kritikus kóstolóbizottság véleményét és díjazását. Nagyon megörültünk, amikor a harmadik dobogó fokára szólították csapatunkat. Büszkén vettük át a megérdemelt kupát, érmeket és az ajándék bográcsot, ami nagyszerű megkoronázása volt ennek az élményekkel teli napnak.

Hajas Liliána

10

A Bitcoin világa – Vesszős Gergely előadása

A technológia már működik, már bizonyított – organikusan fejlődik, és egyre nő, ezzel pedig már nem lehet mit kezdeni. Olyan ez, mint amikor elindul a lavina a hegy tetejéről, és nem lehet megállítani – vélekedett 2016 végén a Bitcoinról Angyal Adrián, IT biztonsági szakértő. Aztán márciusban a BBC közölte, hogy a hónap elején egy bitcoin értéke – története során először – meghaladta egy troy uncia arany árfolyamát.

A kriptovaluta jelenségének megragadásához egyaránt szükség van pénzügyi, informatikai, biztonsági és jogi vizsgálatra. Éppen ezért az Államháztartási és Közpénzügyi TDK kezdeményezésére és annak szervezésében, a Magyary Zoltán Szakkollégium közreműködésével olyan rendezvény jött létre április 5-én az Államtudományi és Közigazgatási Karon, amelyen komplex módon a virtuális fizetőeszközök számos aspektusát ismerhették meg az érdeklődők.

Az esemény Dr. Parragh Bianka, a Közpénzügyi TDK vezető oktatójának köszöntőjével indult, aki a téma aktualitásának hangsúlyozása után bemutatta az előadót. Vesszős Gergely két évvel korábban végzett az NKE Rendészettudományi Karán. Tanulmányai alatt köztársasági ösztöndíjat nyert és a TDK-mozgalom oszlopos tagjaként OTDK helyezett lett. Jelenlegi munkája szorosan kötődik a virtuális valuták által generált jogi kihívások rendezéséhez. Gyakorlati tapasztalatait a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán pénzügyőr hadnagyként szerzi.

08

Vesszős Gergely tehát A virtuális valuták szabályozási kérdései címmel tartotta meg egyórás kiváló előadását, amelyben végig érzékelhető volt a téma iránti lelkesedése és a legújabb szakkifejezések magabiztos használata. Kiindulópontja a pénz funkciói (csereszköz, elszámolási egység, értékmegőrzés) és a törvényes fizetőeszközök megjelenési formái (készpénz, számlapénz, e-pénz), valamint a mögöttük álló központi állami kontroll jelentőségének bemutatása volt.

Következő lépésben az előadó elhatárolta egymástól a törvényes és a virtuális valutákat. Utóbbiaknak léteznek a nyílt (konvertibilis) és a zárt (nonkovertibilis), illetve a centralizált és a decentralizált típusai. Ezekre a fizetőeszközökre a Bitcoin mellett példaként hozható még fel a Litecoin, a Monero és a Zcash. Közös bennük, hogy nincsenek állami felügyelet alatt, általában nem centralizáltak, globálisak és a magánszféra szereplői üzemeltetik. Piaci modelljük közel áll a tökéleteshez, ugyanis teljes egészében a kereslet-kínálat alakulása szabja meg az árfolyamukat.

Kétségtelenül a virtuális pénzek zászlóshajója, legsikeresebb változata a Bitcoin – állapította meg Vesszős Gergely, aki elmagyarázta a bitcoinok bányászatának logikáját, valamint ennek nehézségét egy átlagember számára. Felhasználása viszont mindenki előtt nyitott: akár ékszer, ruha, taxifuvar, Lengyelországban repülőjegy, az Egyesült Államokban ügyvédi szolgáltatások vásárolhatók vele. Szóba került a kialakulásának oka, elterjedésének üteme és árfolyamának ingadozása. 2017-re már 1100 dollár fölött jegyeztek egy bitcoint, volatilitása pedig évről évre csökken. Kulcskérdés, hogy hogyan lehet törvényes fizetőeszközre váltani a bitcoint. Egyrészt ún. online „tőzsdéken”, másrészt a nagy bizalmat igénylő felhasználók közötti kereskedelem útján. Továbbá ma már Bitcoin ATM-ek igénybevételével is azonnal hozzá lehet jutni készpénzhez, azonban ebben az esetben tetemes haszonkulcsot kell lenyelni a birtokosnak. Nagy előnye a Bitcoin rendszerében a tranzakciók anonimitása, ugyanakkor pont ez nyit utat a bűnelkövetők számára. Pénzmosás, fegyver- és kábítószerkereskedelem, terroristák támogatása – csak néhány súlyos bűncselekmény a lehetőségek közül.

A prezentáció utolsó harmadában a szabályozási kihívásokra került a hangsúly. A pénzügyőr hadnagy már előadása korábbi részében is hivatkozott a Silkroad-ügyre, az Ali Sukri Amin elleni ítéletre, valamint az amerikai hatóságok gyakorlatára, azonban a hallgatósággal megosztotta saját megoldási javaslatainak vázlatát is. Először is, a Bitcoin jogállását kell tisztázni, majd nyilvántartási és bejelentési kötelezettséget kell előírni. A rendvédelmi szervek oldaláról pedig elsősorban a rendszerből való kilépési kapukat, vagyis az elfogadó- és beváltóhelyeket kell fokozott felügyelet alá vonni. A virtuális valuták jelenségének szabályozása nem a jövő problémája, hanem a jelené. Mindenesetre elengedhetetlen a hatóságok felkészültségének növelése. Végül az előadó a közösségi jog irányait és törekvéseit vette górcső alá, amely során felhívta a figyelmet az Európai Parlament igazán friss, egy hónappal ezelőtti javaslataira.

10

Miután Vesszős Gergely végére ért a tervezett ismeretek átadásának, a hallgatóságot kérte, hogy tegyék fel bátran kérdéseiket. A jelenlévő szakkollégiumi delegációnk három tagja állt elő a minket foglalkoztató dilemmákkal. Így a diskurzus a bennfentes kereskedelem megjelenésének esélyével, a bitcoinok mennyiségi határának meghatározásával, valamint a blockchain, a technológiai háttér pénzügyi tranzakciókon kívüli alkalmazhatóságának átgondolásával gazdagodott. Zárásképpen Dr. Parragh Bianka, az MNB Monetáris Tanácsának tagja összegezte az elhangzottakat. A tanulság – többek között – a fogyasztóvédelem és a pénzügyi tudatosság szükségességében, továbbá abban a szabályozási kérdésben ragadható meg, hogy sem a teljes tiltás, sem a kontroll nélküli állapot nem szolgálja a nemzetgazdasági érdeket, ezért a kettő között kell megtalálni a helyes utat.

A Magyary csapata nagy örömmel vett részt ennek az eseménynek a támogatásában. Kitűnő előadó, remek téma, érdeklődő közönség, inspiráló tanácsok tudományos dolgozat írásához. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ennek a szakmai programnak a megvalósításához!

Herczeg Zoltán

DSCN9306

VálasztáSOKK?! 2017 kerekasztal-beszélgetés

Amint azt a hírekből hallhattuk, idén kerül sor két olyan közép-európai ország parlamenti választására, amelyek kimenetele nem kis túlzással megváltoztathatják kontinensünk- és így hazánk jövőjét is. Nem titok, a franciaországi- április 23-án kezdődő- és a Németországi, szeptember 22-én kezdődő választásoktól van szó. Hasonlóan fontos esemény történt Olaszországban 2016. december 4-én, ahol elbukott Matteo Renzi olasz miniszterelnök alkotmányreformjáról kiírt népszavazás.

DSCN9309

Szakkollégiumunk ezen aktuális témák köré szervezte az április 3-án megtartott kerekasztal beszélgetését, az Európa- Tanulmányok TDK és a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia TDK közreműködésével, amelynek címe: „VálasztáSOKK?!” volt.  Az eseményen szép számmal jelentek meg érdeklődő fiatalok, akik először szakértőktől kaphattak ízelítőt az esélylatolgatásból, illetve összefoglalót egy- egy ország pillanatnyi helyzetéről és a jelöltekről, majd bárki feltehette a benne felmerülő kérdéseket, amire az előadók készségesen válaszoltak.

Elsőként a francia helyzetről és választási rendszerről kaphattunk összefoglalót, Dr. Bóka János egyetemi docens úrtól, aki ismertette a három jelenleg legesélyesebbnek vélt jelöltet. Véleménye szerint az elkövetkező választásokon a szocialisták legfőbb ellenségei a szélsőjobbos, euroszkeptikus Marine Le Pen, a jobboldali-konzervatív Francois Fillon és végül a függetlenként induló Emmanuel Macron, a szocialista kormány volt gazdasági minisztere. Mindenesetre, a végleges eredményig még várnunk kell, hiszen a választás első fordulójára április 23-án, míg a második fordulóra csak május 7-én kerül majd sor.

DSCN9318

A következőkben a német választásokról kaphattunk előzetes ismertetést Dr. Hettyey András adjunktus úrtól. Ha kíváncsiak vagyunk, vajon Angela Merkel negyedszer is megkaparintja- e a kancellári tisztséget, még jócskán várhatunk a válaszra, hiszen a német kormány szeptember 24-re tűzte ki a szövetségi választás időpontját. De addig is, leszögezhetjük, hogy a 8 hónap múlva esedékes Bundestag választásokon úgy tűnik, fő riválisa Martin Schulz szociáldemokrata (SPD) politikus lesz, így nagy CDU – SPD küzdelem várható.

Végül, de nem utolsó sorban, Dr. habil Molnár Anna, egyetemi docens asszony előadását hallhattuk Olaszország vonatkozásában. Itt elsősorban az előálló politikai káoszról, és ennek következményeiről esett szó, hiszen 2016 decemberében elbukott az alkotmányreformra irányuló népszavazás, ami Matteo Renzi miniszterelnök lemondását vonta maga után.

DSCN9313

 

Köszönjük mindazoknak, akik ellátogattak eseményünkre, reméljük, hogy mindenkinek tetszett a kerekasztal beszélgetés, és vendégeink nagyobb rálátást kaphattak az Európában zajló eseményekről.

 

Hajas Liliána

DSCN9304_Moment

Újabb MTI workshop – 2017.03.28.

Szakkollégiumunk tagjainak 2017. március 28-án ismét lehetősége nyílt részt venni a Közszolgálati Média- és Kommunikáció Tanulmányok Kabinet által szervezett „Közszolgálati média és kommunikáció” című workshopon a Közszolgálati Médiaműhely programsorozat keretében.

DSCN9302

Dr. Antal Zsolt, a Kabinet vezetője kezdetként köszöntötte a megjelent szakkollégistákat, majd ismertette az est főbb témáit, melyek a személyiség, a személyiségfejlesztés, valamint a szemléletmódok és azok megváltoztatása voltak.

Az előadások sorát Kisházy Gergely logopédus, igazságügyi szervezetpszichológus és politikai szakértő nyitotta meg. Munkája során egyéni és csoportos vezetőfejlesztéssel, médiaszereplések, üzleti prezentációk hatékonyságelemzésével, beszédalapú kiválasztással, beszédteljesítmény-értékeléssel és -fejlesztéssel foglalkozik. Számunkra is kihangsúlyozta a beszédalapú kompetenciákat, valamint, hogy minden ember gondolkodásában vannak olyan elfogadott és igaznak minősített alapok, melyeket nem lehet ugyan a tudomány mai állása szerint egyértelműen bizonyítani, mégis az egyén bizalmi alapon elfogadja azokat és azokra felépíti gondolkodását. A hétköznapi élettől, a mindennapok gondjaitól és megoldásaitól látszólag távollévő kérdésekre adott válaszok szinte észrevétlenül, de egyértelműen és döntő mértékben befolyásolják az ember gondolkodását, beszédét, cselekedeteit, értékrendjét, meghatározva ezek keretét. Pont ezért van szükség nagyon sokszor a gondolkodásmódunk megváltozatására, a szempontváltásra. Előadónk több logikai feladatba bevonta a hallgatóságot, s megjelent az egyik legbonyolultabb, 9 pontos fejtörő is, mely egy tipikusan olyan feladat, melyhez ki kell lépnünk berögzült gondolkodásmódunkból, ahhoz, hogy megtaláljuk a feladat megoldását. Tehát, megállapíthatjuk, hogy szükséges a nyitottság a szokatlan megközelítési módokra, azért, hogy mindez a működés meghozza a kívánt eredményt.

Ezt követően Dr. Antal Zsolt tartotta meg „A rögzült és fejlesztő szemléletmódok különbségei” című előadását, melynek segítségével megismerhettük a fent említett szemléletmódok jellemzőit, s megtudhattuk, hogy a legtöbb vezetőszemélyiség rögzült szemléletmóddal rendelkezik. Az ilyen tulajdonságokat birtoklók kudarcként élik meg azt, ha valami nem sikerül, míg a tehetség és a rátermettség bizonyítása pozitív hatással van rájuk. Velük szemben, a fejleszthető szemléletmódú emberek a sikert az erőfeszítés és a tanulás, vagy önfejlesztés során tapasztalják, s azt érzik kudarcnak, ha valaki nem fejlődik.

DSCN9300

A workshop befejezéseként várt ránk egy meglepetés, ugyanis egy személyiségtesztet tölthettünk ki, melyet szakértők fognak kiértékelni, és a soron következő műhelyeken ezek elemzése történik meg először kisebb csoportokban, majd egy személyes beszélgetés során ismerhetjük meg önmagunkat, s valódi énünket.

Köszönjük szépen a lehetőséget és a munkáját valamennyi szervezőnek, s kíváncsian várjuk a soron következő programokat!

 

Kolostyák Kamilla

14695418_1171447989587484_358911921962844621_n

Lezárult a Mentorprogram

 

Egy újabb sikeres Mentorprogramot zártunk le , amelynek eredményeként februártól 13 új tagot köszönthetünk a csapatunkban.
Egy egykori mentoráltunk, Kolostyák Kamilla, aki mostmár aktív tagként erősíti a közösségünket, így foglalta össze a félév történéseit:

” Az első találkozásra az ismerkedős esten nyílt lehetőség, ahol megismerkedhettünk a Szakkollégium tagjaival, s mentorpárosaink „szárnyaik” alá vettek minket. Az ismerkedés az ócsai összerázó hétvégén folytatódott sok csapatépítő játék és közös feladat által.

14708250_1165035110228772_1144480037330885290_n  14708326_1165031070229176_3585656084825923252_n

14708330_1165036323561984_5288298128949694078_n 14572997_1165035903562026_1406602898074526184_n

A Mentorprogram során bekapcsolódtunk és betekintést nyertünk a Szakkollégium szakmai oldalába is. Részt vettünk különböző konferenciákon, előadásokon, továbbá a Szakkollégiumban működő műhelyek tevékenységével is megismerkedtünk. Mindezek hozzájárultak az ismereteink és látókörünk bővüléséhez, valamint szakmai fejlődésünkhöz.

A szakmai programokon kívül mentoraink a kikapcsolódásra is nagy hangsúlyt fektettek, hiszen: „A mese, a beszélgetés, a közös munka, játék, szórakozás, kedvtelés feltétlenül szükséges a szép lelki kapcsolat kialakításához.”. Úgy gondolom, hogy a közös koktélozás, múzeumlátogatás, karácsonyi korzózás meghozta a gyümölcsét, és egy összeszokott közösség csatlakozhat most a Szakkollégiumhoz.

14522795_1153087801423503_316771665706201825_n

14724632_1171448216254128_975705661805522080_n 14695418_1171447989587484_358911921962844621_n

Minden mentorált nevében köszönöm a lehetőséget és a bizalmat. Bízom abban, hogy a kialakuló barátságok a tagság alatt még tovább erősödnek, hiszen együtt minden könnyebb. “

“Államkutatási távlatok – Szakkollégiumi perspektívák” Konferencia

2016. november 30-án került megrendezésre a Szakkollégiumok Együttműködési Fórumának (SZEF) szervezésében az “Államkutatási Távlatok – Szakkollégiumi Perspektívák” című konferencia.

15284030_1396825387005468_6616491560505179091_n

A rendezvény során jeles szakértők különböző, „Jó Államhoz” kapcsolódó témákról tartottak előadást, akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem minden kutatási területét képviselték.
Elsőként Dr. Kaiser Ferenc mutatta be a törékeny és bukott államok biztonsági kockázatait, párhuzamot vont a fejletlen országok alacsony életszínvonala és a népességrobbanás között, és rávilágított arra, hogy a demokrácia nem feltétlenül párosul politikai stabilitással egyes régiókban.  Őt követte Bezsenyi Tamás rendőrfőhadnagy, aki előadásában a szervezett bűnözés magyarországi vonatkozásába nyújtott betekintést, gyakorlati példák bemutatásán keresztül.
A következőkben Dr. Dávid Ferenc az állam- és nemzetbiztonság témájában, a jelen nemzedék jövőbeli kihívásait, valamint az ő általuk biztosított humánerőforrás jelentőségét emelte ki.
Az utolsó előadást Dr. Kaiser Tamás tartotta, aki az államkutatások perspektíváiról számolt be, valamint ismertette a Jó Állam Jelentés kutatási hátterét.
A SZEF által összefogott szakkollégiumok az előadásokat követően lehetőséget kaptak, hogy bemutassák profiljukat, tevékenységeiket, prezentálják eddig elért eredményeiket. Az esemény zárásaként a szakkollégisták és érdeklődők egy állófogadás keretében, kötetlen beszélgetést folytathattak az előadókkal.

15268094_1396826133672060_5078137132673770741_n

 

1.1

Hogyan írjunk érthetően? – A közérthető fogalmazás tudománya

 

2016. november 15-én került megrendezésre Gergely Vera, a közérthető fogalmazás magyarországi szakértőjének előadása, “Hogyan írjunk érthetően? A közérthető fogalmazás tudománya” címmel.

Egyik tagunk, Losonczi Krisztián, így foglalta össze az előadáson elhangzottakat:

“Az előadó a közérthető fogalmazás lényegét számtalan gyakorlati példán keresztül ismertette.

Definiálta, hogy pontosan mit is jelent ez a fogalom, mit értünk alatta. Három követelményt állított fel. Akkor közérthető egy fogalmazás, ha a célközönség:

  • meg tudja találni, amire szüksége van;
  • megérti, amit talált; és
  • fel tudja használni az információt a saját igényeire.

A Helsinki Bizottsággal közösen végzett projektben azt vizsgálták, hogy a büntető eljárás terheltjei számára mennyire érthető az eredeti vádirat, majd a „közérthetően” módosított vádirat. Eredményül azt kapták, hogy az első esetben a terheltek 38%-a tudott helyes választ adni a rájuk vonatkozó vádiratból készült kérdésekre, míg az átírt verziót követően átlagosan már a megkérdezettek 64%-a.

dscn9016

Szó volt a nézőpontváltásról is. Felhasználóbarát szemléletben, ügyfélközpontúságot szem előtt tartva kell tevékenykednie egy közszolgálati tisztviselőnek. Fontos kiemelni, hogy mindezt úgy, hogy a jogszabályok szellemiségét is megőrizze. A közérthető fogalmazás nem jelentheti a mondanivaló lebutítását, pontatlanságot.

Javasolta, hogy tagoljunk bátran a negatív térrel. A negatív tér a szövegelemek közötti, illetve a körül kihagyott helyet jelenti.

Az előadásának része volt a tudás átka. A hatósági ügyintéző kiválóan érti az eljárást és a jogi fogalmakat, hiszen nap, mint nap ezzel a tárggyal foglalkozik, viszont az ügyfél nem. Az olvasó helyébe kell helyezkednünk. Például egy programot is úgy terveznek a szoftverfejlesztők, hogy a majdani felhasználók használni is tudják a jövőben. ”

 

dscn9050

 


 

 

 

14718794_1171447756254174_268093654328811632_n

Csapatépítő hétvége Ócsán

 

Egy borongós, esős, de vidám péntek délutánon gyűltek össze a Magyary Zoltán Szakkollégium tagjai és mentoráltjai, hogy közösen elinduljanak Ócsára a 2016-os Csapatépítő hétvége helyszínére.
Az Csapatépítő hétvége a Szakkollégium Mentorprogramának hagyományos része, melynek célja, hogy egy közösen töltött hétvégén megismerhessük a mentoráltakat, akik a Mentorprogram alatt betekintést nyerhetnek a Szakkollégium életébe. Ennek második állomása – az Ismerkedős estet követően – az Összerázó hétvége. Idén ez Ócsán került megrendezésre.

14695312_1171448649587418_8127532150885622468_n

Már az odaút is jó hangulatban telt az egyetem által biztosított kisbuszokban. Az érkezés után, amikor már mindenki elfoglalta a szobáit összegyűltünk a kanapéknál, hogy megnyissuk a hétvégét. Rengeteg vicces, játékos feladat segített minket, hogy az ismeretlenségből fakadó nehézségeket hamar áthidaljuk. A második napra már egy remekül összeszokott, az előző estétől még álmos társaság üdvözölte egymást a reggelinél. A szombati napon egy percig sem unatkoztak mentoráltjaink. A reggeli után az egész délelőtt csapatépítő feladatokkal és játékokkal telt. A tagjaink egy része közben készítette az ebédet. A nap második felében – már jól lakottan – egy projektet találtak ki és állítottak össze a mentoráltak a mentorok segítségével, melyet prezentáltak a tagok előtt. Mindenki remekül teljesített ezen a feladaton és bebizonyították, hogy nem hiába kerültek be a Mentorprogramba. Este előkerült a pókerkészlet, az activity, a borpong, a zene és minden, ami egy fergeteges bulihoz kell. Hajnalig tartott a party, ami után másnap reggel már indultunk is vissza Budapestre.

14691121_1171447746254175_5184683532794450205_n

 

Immár harmadik alkalommal vehettem részt ezen a hétvégén. Egyszer mentoráltként, egyszer szervezőként és egyszer résztvevőként. Minden évben tartogat újdonságokat és minden egyes évben hatalmas élmény ez a hétvége. Örülök, hogy elmondhatom, hogy egy alkalmat sem hagytam ki. Nem csak a mentoráltaknak, de a tagoknak is kiváló csapatépítési lehetőség. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan embert ismerhettünk most meg, akik a jövő magyarys generációjának tagjai lesznek majd.

 

Váradi Anita

14732159_1171448429587440_4396494638336857575_n14732229_1171448639587419_3067601047246010916_n

14724382_1171447976254152_2520709921180733642_n14717233_1171447859587497_7642862872594997184_n

14716132_1171448366254113_4754409217500356886_n

14203356_1123572494375034_3334322045910650021_n

MZSZK az elsősök beiratkozásán

A Szakkollégiumunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy tagjainak körét folyamatosan bővítse, így maga köré gyűjtse azokat az embereket, akik hasonló elképzelésekkel rendelkeznek egyetemi éveiket illetően, mint ők. A jelenlegi alap-és mesterképzéses elsősök között is keressük ezeket a hallgatókat, így igyekszünk minél több személyes találkozás során megismerkedni velük.

14203356_1123572494375034_3334322045910650021_n

A múlt héten a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon, ezen a héten pedig az Államtudományi és Közigazgatási Karon tartották az első éves hallgatók beiratkozását, ahol mi is vártuk az érdeklődőket a standunknál. Nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, hogy sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy csatlakozzanak a csapatunkhoz.
Hamarosan tagfelvételt hirdetünk, ahol várjuk a lelkes hallgatók jelentkezését!

14022125_1116341775098106_3515482245396164456_n

14203368_1123572537708363_2821321857246233996_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyári Szakkollégiumi Találkozó – Szeged (2016. augusztus 3-7.)

Idén 19. alkalommal rendezték meg a Nyári Szakkollégiumi Találkozót (NYATA), amelyen a mi Szakkollégiumunk is képviseltette magát. A Szegeden megrendezett 5 napos rendezvénysorozaton az esélyegyenlőséggel, fenntarthatósággal és oktatással kapcsolatos kérdések kerültek szóba. A Találkozó célja az idei évben is az volt, hogy megtalálják a szakkollégiumok szerepét a mai magyar társadalomban.

nyata_3 

Egyik tagunk, Bohus Petra, ilyen élményekkel gazdagodott a Találkozón:

“A NYATA-n délelőttönként általában előadások voltak különböző témákban, és számomra nagyon érdekes volt, hogy a saját területemen kívüli ismeretekkel gazdagodhattam. Délután volt egy kis szabad program, esténként pedig vetélkedőkön és borkóstolókon vettünk részt. Ezek remek alkalmat kínáltak az ismerkedésre. Sok embert ismertem meg, akikkel különböző szakkollégiumok tagjaiként tapasztalatokat osztottunk meg egymással. Összességében sok új tapasztalattal és baráttal gazdagodtam, remélem, jövőre is ott lehetek.”

nyata_szeged_2016_006

 

 

 

 

Képek forrása: http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/08/a-szakkollegiumi-modellek-talalkozasarol-is-szolt-az-elso-szegedi-nyata.html

13912302_1234218499946375_6621244599574657320_n

MZSZK az NKE Gólyatáborában – 2016. augusztus 9.

Második alkalommal került megrendezésre a közös NKE Gólyatábor Siófokon. A 4 napos rendezvénysorozaton a Magyary Zoltán Szakkollégium is képviseltette magát.

A Gólyatábor Infónapján, augusztus 9-én, mi is lehetőséget kaptunk, hogy megismerkedjünk a frissen felvételt nyert hallgatókkal. Az MZSZK standjánál a gólyák betekintést nyerhettek a Szakkollégium szervezeti felépítésébe, működésébe, megismerkedhettek az általunk nyújtott lehetőségekkel, illetve a felvételi eljárás menetével is. A standunknál Bohus Petra, Szakos Judit, Szokó Zsófia és Szabó Roland várta az érdeklődőket.

 

Malustyik Brigitta

 

13942234_1278488925505782_645775101_n

13882094_1234648336570058_4259474019554827312_n                                             14009886_1129278340478822_1060509830_n13925019_1104820002916950_4410979633528174546_n

 

cropped-MagyaryLogo_Piros

NTP-SZKOLL- 15

Az NTP-SZKOLL- 15 pályázat keretében szakkollégistáink az idei tanévben rengeteg programon vehettek részt. A kurzusok folyamán a tudományos írás és kutatás témakörét boncolgatták tagjaink, hogy felkészüljenek a különböző szakmai megmérettetésekre. A tanévben több vitaestet is rendeztünk, amelyeken nemcsak a szakkollégisták, de az egyetem hallgatói is sok érdekes témát járhattak körül. A pályázatnak köszönhetően juthattunk el a krakkói egyetemre is, ahol egy kihelyezett kurzus keretében a lengyel hallgatókkal együtt hasonlíthattuk össze a két ország jogi berendezkedését. Ilyen és ehhez hasonló programok színesítették idei tanévünket, amelynek csúcspontját az áprilisban megrendezett születésnapi rendezvénysorozat jelentette, hiszen szakkollégiumunk idén ünnepeli alapításának 15. évfordulóját.

A pályázatban megfogalmazott szakmai tevékenységekről részletesen: Elsőként egy „Hogyan legyünk sikeresek az NKE-n?” című vitaestre került sor, ahol a résztvevők megismerhették a hallgatóként is elérhető sikereket, az odavezető utat. Ezt követően közösségépítés céljából Érsekvadkertre utaztunk, valamint megrendezésre került a „Kézzel ne!-Étkezés és protokoll” című vitaest is Görög Ibolyával, melyen megtudhattuk, hogyan is kell viselkedni étkezés közben a protokoll szerint. Februárban megvalósult a kommunizmus áldozatainak emléknapjára szervezett film-és vitaestünk a diktatúrák kialakulásáról. Később megszervezésre került a „Hősök tere” című, társadalmi felelősségvállalásra épülő tréningünk. Áprilisban pedig a Szakkollégium 15. évfordulója alkalmából létrejött rendezvény-sorozatunk keretében az első napon egy Alumni találkozót szerveztünk, közös étkezéssel és beszélgetéssel, majd a második napon pedig egy #FUTURE nevű kerekasztal-beszélgetést, híres előadókkal. Végül az esemény-sorozat zárásaként „Bajnokok az NKE-n!”, Sport-és egészségnapot tartottunk meghívott szervezetekkel, olimpikonokkal. Még áprilisban Krakkóba is elutazott a Szakkollégium egy kihelyezett, nemzetközi, angol nyelvű kurzusra, ahol a tagjaink is előadtak, s ahol megismerhettük a lengyel közigazgatást. Hazatértünk után megszerveztünk egy újabb film-és vitaestet a Csernobilban történt atomkatasztrófa 30. évfordulójának alkalmából 2 meghívott vendéggel. A fő programban pedig megvalósult a „Kutatásmódszertan” kurzusunk, mely mindkét félévben, folyamatosan zajlott és amely hozzásegítette tagjainkat ahhoz, hogy sikeresen szerepeljenek a tavaszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián, néhányuk továbbjutva ezzel az országos fordulóra.

A programonkénti bontásban található összefoglalók és a kapcsolódó fényképek erről a helyről érhetőek el: http://mzszk.hu/bejegyzesek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntp

emmi_logo

emet_logo_szines

IMG_8143

Kapcsolatépítés az NKE és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem között

Magyarország Alaptörvénye szerint „Magyarország […] felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért…” E szolgálatnak része az anyaországi- illetve a határon túli magyar közösségek közti oktatási-, kulturális – és tudományos kapcsolatok ápolása, növelése is.

Ennek elősegítése, támogatása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem immár második alkalommal szervezett erdélyi tanulmányutat az egyetem hallgatóinak.

Ez út során nemcsak személyes kapcsolatokat építhettünk ki, hanem meg is ismerhettük az erdélyi magyar felsőoktatást és annak infrastrukturális hátterét. Emellett célt volt még a tudományos diákköri mozgalom népszerűsítése is.

A május 17- és 21-e között sorra kerülő utazáson meglátogathattuk a Csíkszeredai Campust, emellett megtekintettük a Kar és a helyi magyarság sikertörténetnek számító Csíki Sör manufaktúrát.

A gyár és az egyetem között gyümölcsöző és példaértékű kapcsolat épült ki, melyet jelez az is, hogy több tanár is dolgozik a gyárban, de maga a sör receptjének az eredete is a karhoz vezet vissza, ugyanis az ottani laborokban főzték meg először az Igazi Csíki Sört.

Másnap a Marosvásárhelyi Campust tekintettük meg, ahol megismerhettük a Karon folyó multidiszciplináris kutatásokat.

Ezt követően érkeztünk meg Kolozsvárra, ahol lehetőségünk volt részt venni az immár ötödik alkalommal megrendezett Erdélyi Politikatudományi Konferencián. Itt magunk is előadtuk a TDK dolgozatainkat. Emellett meghallgathattuk az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Politikatudományi Tagozatán elhangzó előadásokat is.

Összefoglalva elmondható, hogy az tavaly májusban kezdődött diákköri együttműködést, tehetséggondozást folytatva egy sikeres úton vagyunk túl, s úgy érzem, sikerült immár hagyománnyá avatni az anyaországi-erdélyi kapcsolatok egyetemi szintű ápolását.

Tóth-Zsámboki Balázs

13247807_1145446528868704_3646696361156876951_o 13243980_1144649245615099_4551820510779211541_o (2) IMG_8143

DSCN9423

Csernobil film- és vitaest

A Magyary Zoltán Szakkollégium az EMET támogatásának köszönhetően emlékezett meg a csernobili atomkatasztrófáról, amely április 26-án történt 30 évvel ezelőtt. A filmestre két előadót, szakértőt hívtunk meg, hogy beszéljenek nekünk Csernobilról, oszlassák el a tévhiteket Paksról, az atomenergiáról és világosítsanak fel minket tényekkel.

Az előadásokat megelőzően megnéztünk egy részletet „A csernobili csata igaz története” című dokumentumfilmből. A filmnek köszönhetően némi betekintést nyerhettünk a katasztrófa kezdetébe és első pár napjába.

A vitaest első harmadában dr. Németh András őrnagy úr (NKE-HHK, egyetemi docens) tartott nekünk előadást a Csernobilban történtekről, és „élménybeszámolót” Pripjaty és az atomerőmű jelenlegi állapotáról. Őrnagy úr rengeteg érdekes információt osztott meg az ott történtekről a témához mérten, de kötetlen hangulatban. Megtudtuk, hogy a menekítés a reaktor felrobbanását követő 24 óra múlva történt csak meg, a lakosság pedig jóval később értesült csak a borzalomról. Továbbá arra is felhívta a figyelmünket, hogy, ha a katasztrófa elhárításán dolgozó rengeteg katona, civil, tűzoltó, szakértő  nem végezte volna el az elhárító és egy lehetséges következő robbanást megelőző munkálatokat, akkor ma már Európa nagy része kihalt lenne, és több százmillióan haltak volna meg azonnal a második robbanást követően, a fél millió helyett.

A vitaest második harmadában Eigemann Réka (gépészmérnök hallgató, BME) vezetett be minket az atomerőművek laikus ésszel is megérthető világába. Ő magyarázta el nekünk, hogy mi a különbség a víz moderátorral és grafit moderátorral rendelkező reaktorok között. Elmondta, hogy habár a grafit moderátorral rendelkező reaktorok teljesítménye tág határok között állítható, reaktorfizikai szempontból instabilak, nehézkesebb a szabályozásuk és a konstrukcióból hiányzik az ún. inherens biztonság. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a láncreakció megszalad – felgyorsul és szabályozhatatlanná válik –, a reaktorban lejátszódó fizikai folyamatok nem képesek azt meggátolni, a megszaladás végeredményben a hasadások számának növekedéséhez vezet. Ezzel szemben a víz moderátorú reaktorokban egyszerűen fogalmazva a forrásban lévő vízben keletkező gőzbuborékok gondoskodnak arról, hogy a neutronok lassításának hatékonysága – amely szükséges lenne a láncreakció fenntartásához – csökkenjen. Ezen kívül felvilágosított minket arról is, hogy Paks miért nem lehet a következő Csernobil vagy Fukushima. Pakson a legmodernebb technológiák találhatóak meg, és maga az atomerőmű biztonsági rendszere minden jelenleg ismert veszélyhelyzetre fel van készülve.

A vitaest utolsó harmadában lehetett kérdéseket feltenni az előadóknak.. Eloszlatták a média által gerjesztett rémhíreket, például, hogy Paks csak elavult gőzgép lenne, vagy, hogy többek között azért is előnyös, hogy a Paks II projekt is orosz technológia alkalmazásával fog épülni, mivel az atomerőmű jelenleg működő blokkjai is ezzel a technológiával épültek, így az ott dolgozók ezt ismerik jól.

Az est kellemes, információkban gazdag hangulatban telt, és mindannyian többel távoztunk az eseményről.

Kerekes Kitti

DSCN9388 DSCN9432 DSCN9461 DSCN9472

ntp

emmi_logo

emet_logo_szines

DSCN8974

Krakkóban jártunk

A Magyary Zoltán Szakkollégium idén áprilisban Krakkóba szervezett tanulmányi kirándulást. A négy nap alatt számos színes programban és kellemes élményben lehetett részük a hallgatóknak. Az utazás legfontosabb eseménye a lengyel hallgatókkal közösen szervezett workshop volt, amelynek keretében a szakkollégium a krakkói Jagelló Egyetem intézményét látogatta meg. A workshop „Contemporary problems of Hungarian and Polish constitutional law” néven zajlott, ahol lelkes, kutató szellemiséggel rendelkező hallgatók beszélhettek a magyar, illetve a lengyel alkotmányjogi aspektusú problémákról. Az esemény azért volt nagyon aktuális és releváns, mert – különösen az utóbbi éveket tekintve – számos hasonlóság figyelhető meg a két állam politikai és jogi rendszerében. A workshop négy fő téma köré épült: a kormány és az alkotmánybíróság viszonya, az államfők szerepe, az alkotmánymódosítások jelentősége, valamint az új médiatörvények. A rendezvény során az azonos témákból elhangzott magyar, majd lengyel előadásokat követően lehetőség volt kérdés feltevésére az előadóknak, továbbá meg lehetett vitatni az adott témakört, biztosítván mindenki számára a hozzászólás lehetőségét. Azt leszűrhette a magyar hallgatóság, hogy – hasonlóan a magyar helyzethez – Lengyelországban is jelenleg rendkívül sok figyelemre méltó politikai történés, és ehhez kapcsolódóan jogi változás zajlik (különösen érdekes az alkotmánybíróság helyzete). Az eseményt mindenki pozitívként értékelhette, hiszen az előadások által a lengyel és magyar hallgatók jobban megismerhették egymás országát.

A szakkollégisták az ezt követő napon ellátogathattak a krakkói Városházára, ahol egy előadást hallhattak Lengyelország közigazgatási felosztásáról, valamint Krakkó önkormányzatáról. Megismerhették Lengyelország különböző államigazgatási területi egységeinek felépítését, hallhatták, hogyan működik Krakkó önkormányzati rendszere, milyen szervezetekből épül fel, mik az állami és mik az önkormányzati feladatok, mi a polgármester jogállása stb. A hallgatók kérdéseket is intézhettek az előadóhoz, valamint néhány vonatkozásban ismertethették a magyar rendszer eltéréseit, illetve hasonlóságait. Ez a program is nagyon hasznosnak és érdekesnek volt betudható, hiszen a magyar közigazgatás-tudományt és nemzetközi igazgatást hallgató egyetemisták ezáltal összevethették a lengyel rendszer sajátosságait a hazaiéval.

Persze az izgalmas szakmai programokon kívül az utazás során rengeteg kikapcsolódási lehetőség is adódott a hallgatók számára. Többek között bejárhatták Krakkó óvárosát, megnézhették a híres várat, körülnézhettek Krakkó főterén és megcsodálhatták a Szent Mária-bazilikát. Továbbá eljuthattak Zakopane-ba, a Magas-Tátra lenyűgöző Kasprowy-csúcsára. Személy szerint, azt gondolom, hogy az utazás leggyönyörűbb része volt feljutni a hegycsúcsra. Meglehet azért, mert ezt megelőzően nem adatott meg a lehetőség, hogy ehhez hasonló csodálatos helyre eljussak, de számomra ez volt a legmeghatározóbb élmény.

Összegezve, a szakkollégium számára nagyszerű lehetőség volt, hogy egy ilyen sokszínű programot sikerült megszerveznie. Az utazás mind szakmai szempontból, mind kikapcsolódás szempontjából egy remek alkalom volt a hallgatók számára. A rendezvények nagyban hozzájárultak a nemzetközi kapcsolatok építéshez is, ami véleményem szerint napjainkban az egyetemek kulcsfontosságú feladatának tekinthető.

Aracsi Valentin

DSCN8974DSCN8966

emet_logo_szines

emmi_logo

ntp

DSCN8498

15 éves az MZSZK | Sport- és egészségnap

A Magyary Zoltán Szakkollégium rendezvénysorozatának zárónapján (április 12-én) az egészséges életmódra és a sport kiemelt fontosságára szerettük volna felhívni a figyelmet. Az NKE-ÁKK aulájában az érdeklődők egész nap találkozhattak számos, az egészséggel kapcsolatos standdal.

A vitamin pótlás érdekében gyümölcssarok várta a hallgatókat és az egyetem dolgozóit. Kora délután az érdeklődők meghallgathattak egy rövid előadást a stresszkezelésről és a Cserpes Tejivó jóvoltából néhány tejterméket is megkóstolhattak. Az NKE SE standjánál minden hasznos sporttolási lehetőséggel kapcsolatos információt megtudhattak. Emellett a plazmaadásról is minden információt megtudhattak az érdeklődők és még a szerencse keréken is pörgethettek különböző ajándékokért.


DSCN8457 DSCN8454

 DSCN8467 DSCN8498

 

A Dunai Regatta szervezői is velünk tartottak ezen a napon és a játékok kipróbálása mellett egy pohár friss kávéval is megkínáltak mindenkit.

DSCN8534

A mozogni vágyók pedig, akik nem csak érdeklődtek, de aktívan részt is vettek a mozgásban a kar tornatermében vehetett részt egy izgalmas Zumba órán a Gold Dance jóvoltából.

emmi_logo

ntp

emet_logo_szines

DSCN8702

15 éves az MZSZK | Bajnokok az NKE-n kerekasztal-beszélgetés

A Magyary Zoltán Szakkollégium három napos 15. születésnapi rendezvénysorozata keretében, április 12-én került megrendezésre az „Bajnokok az NKE-n” című kerekasztal beszélgetés. A program során az érdeklődők egy nem mindennapi, kötetlen kerekasztal-beszélgetésen vehettek részt három olimpikonnal: Dunai Antallal, aki 3 alkalommal volt tagja az olimpiai labdarúgó csapatnak, arany- és ezüstérmet is szerzett, Fábián László öttusázóval, aki két alkalommal képviselte hazánkat, szintén kiemelkedő eredményeket elérve, továbbá Imre Géza, ezüst- és bronzérmes párbajtőrvívó is megtisztelt minket jelenlétével. A beszélgetést Tózsa Réka moderálta.

A délután során a sportolók meséltek az élettörténetükről, pályafutásuk kezdetéről, az általuk gyakorolt sportághoz való kötődésükről és annak magyarországi jövőjéről. A hangulat a kezdetektől fogva felszabadult volt, tekintve, hogy az olimpikonok már régi ismerősként üdvözölték egymást. A hallgatók kérdésekkel is elárasztották a neves személyeket, amelyekre aztán, alkalomadtán humorral fűszerezett feleletek érkeztek.

Többek között választ kaphattunk arra, hogy mi is a fő motivációjuk: szinte egybehangzóan azt állították, hogy a siker, ugyanis nincs is ahhoz fogható, amikor a dobogón állva felcsendül a magyar himnusz. Kíváncsiak voltunk, hogy akadt-e már olyan pillanat életük során, amikor megfontolták karrierjük feladását és mi tartotta vissza őket ettől. Úgy gondolom, hogy ez volt a beszélgetésünk egyik csúcspontja, mivel olyan inspiráló szavakat hallhattunk, amelyek  mindennapi életünk során is hasznunkra válhatnak:

“…hiába ütközünk nehézségekbe, leküzdhetetlennek tűnő akadályokba, nem szabad feladnunk, minden áron céljaink elérésére kell törekednünk.”

A program zárásaként a szakkollégium nevében ajándékcsomagokat adtunk át az olimpikonoknak. Összegzésül elmondhatjuk, hogy ez egy rendkívül különleges esemény volt, amely által minden jelen lévő maradandó élményekkel gazdagodott. Reméljük a jövőben is megvalósulhatnak majd hasonló színvonalas rendezvények, melyek segítségével felpezsdíthetjük egyetemünk mindennapjait.

Szabó Roland

DSC_8776 DSC_8785 DSC_8830 DSC_8831 DSC_8843 DSC_8874 DSCN8702

DSCN8726

emmi_logo

ntp

emet_logo_szines