Váradi Anita összes bejegyzése

cropped-MagyaryLogo_Piros

NTP-SZKOLL- 15

Az NTP-SZKOLL- 15 pályázat keretében szakkollégistáink az idei tanévben rengeteg programon vehettek részt. A kurzusok folyamán a tudományos írás és kutatás témakörét boncolgatták tagjaink, hogy felkészüljenek a különböző szakmai megmérettetésekre. A tanévben több vitaestet is rendeztünk, amelyeken nemcsak a szakkollégisták, de az egyetem hallgatói is sok érdekes témát járhattak körül. A pályázatnak köszönhetően juthattunk el a krakkói egyetemre is, ahol egy kihelyezett kurzus keretében a lengyel hallgatókkal együtt hasonlíthattuk össze a két ország jogi berendezkedését. Ilyen és ehhez hasonló programok színesítették idei tanévünket, amelynek csúcspontját az áprilisban megrendezett születésnapi rendezvénysorozat jelentette, hiszen szakkollégiumunk idén ünnepeli alapításának 15. évfordulóját.

A pályázatban megfogalmazott szakmai tevékenységekről részletesen: Elsőként egy „Hogyan legyünk sikeresek az NKE-n?” című vitaestre került sor, ahol a résztvevők megismerhették a hallgatóként is elérhető sikereket, az odavezető utat. Ezt követően közösségépítés céljából Érsekvadkertre utaztunk, valamint megrendezésre került a „Kézzel ne!-Étkezés és protokoll” című vitaest is Görög Ibolyával, melyen megtudhattuk, hogyan is kell viselkedni étkezés közben a protokoll szerint. Februárban megvalósult a kommunizmus áldozatainak emléknapjára szervezett film-és vitaestünk a diktatúrák kialakulásáról. Később megszervezésre került a „Hősök tere” című, társadalmi felelősségvállalásra épülő tréningünk. Áprilisban pedig a Szakkollégium 15. évfordulója alkalmából létrejött rendezvény-sorozatunk keretében az első napon egy Alumni találkozót szerveztünk, közös étkezéssel és beszélgetéssel, majd a második napon pedig egy #FUTURE nevű kerekasztal-beszélgetést, híres előadókkal. Végül az esemény-sorozat zárásaként „Bajnokok az NKE-n!”, Sport-és egészségnapot tartottunk meghívott szervezetekkel, olimpikonokkal. Még áprilisban Krakkóba is elutazott a Szakkollégium egy kihelyezett, nemzetközi, angol nyelvű kurzusra, ahol a tagjaink is előadtak, s ahol megismerhettük a lengyel közigazgatást. Hazatértünk után megszerveztünk egy újabb film-és vitaestet a Csernobilban történt atomkatasztrófa 30. évfordulójának alkalmából 2 meghívott vendéggel. A fő programban pedig megvalósult a „Kutatásmódszertan” kurzusunk, mely mindkét félévben, folyamatosan zajlott és amely hozzásegítette tagjainkat ahhoz, hogy sikeresen szerepeljenek a tavaszi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián, néhányuk továbbjutva ezzel az országos fordulóra.

A programonkénti bontásban található összefoglalók és a kapcsolódó fényképek erről a helyről érhetőek el: http://mzszk.hu/bejegyzesek/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntp

emmi_logo

emet_logo_szines

13346540_1067162500016034_3165100059200007061_n

In memoriam Magyary Zoltán

128 évvel ezelőtt született Magyary Zoltán. Szakkollégiumunk névadójának tudományos és gyakorlati munkássága előtt hajtottunk fejet a Ménesi úti oktatási épületben és másnap a tatai Városházán tartott megemlékezéseken. A Magyary Zoltán Szakkollégium (MZSZK) tagjai nemcsak részvételükkel, hanem aktív közreműködésükkel is hozzájárultak a magyar közigazgatástan kiemelkedő alakja előtti tiszteletadáshoz.

Június 9-re A közigazgatás személyi állománya címmel előadásokkal egybekötött kerekasztal-beszélgetést szervezett az Államtudományi és Közigazgatási Kar (ÁKK). A köszöntőt Kiss György dékán mondta, a moderátor szerepét az MZSZK igazgatója, Horváth Attila látta el. Az egyetem oktatói közül Koi Gyula adjunktus is részt vett az eseményen, aki Magyary személyzeti politikára vonatkozó nézeteit világította meg. Emellett a közszolgálat utánpótlását érintő, aktuális problémáit boncolgató Hazafi Zoltán, intézetvezető egyetemi docens képviselte az ÁKK-t. A rendezvényre elfogadta a meghívást Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Ő az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény megalkotásának előzményeit, elérendő célját és főbb rendelkezéseit mutatta be.

Egy meglepően őszinte, a magyar közigazgatás gondjait nem elhallgató tanácskozás zajlott le ezen a délutánon.  A résztvevők a szakmai program végén a Magyary Zoltán előadó előtti emléktáblához vonultak, ahol koszorúzással zárult az esemény.

                                                                                           ______________________________

Június 10-én Magyary Zoltán szülővárosa, Tata felé vettük az irányt, hogy megjelenhessünk a települési és a megyei önkormányzat, valamint a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (MZNT) közös szervezésű emlékkonferenciáján. Borsó Tibor, az MZNT elnökének köszöntője után szót kapott a megyei közgyűlés elnöke, a megyei kormányhivatal kormánymegbízottja és végül Tata polgármestere.

Négy előadást hallgathatott meg az érdeklődő közönség. Zöld-Nagy Viktória, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a közigazgatás korszerűsítési törekvéseit vette számba. Felhívta a figyelmet arra, hogy 10-15 éves informatikai lemaradással kell megküzdeni, amely kijelöli a következő két év legfontosabb feladatait számukra. A második előadó Miklóssy Endre volt, aki szoros kapcsolatot ápolt Kiss Istvánnal, Magyary Zoltán egyik legfontosabb munkatársával. Ennek tükrében a kutatók által kialakított szociális vármegye koncepció lényegét vázolta fel az urbanista. Harmadikként Újváry Gábor szólalt fel a Veritas Történetkutató Intézettől. A történész bemutatójában Klebelsberg Kuno és Magyary kapcsolatát vizsgálta. Kiderült, hogy ugyan a miniszter nevéhez kötik a húszas évek kultúrpolitikáját, de ennek alakításában jelentékeny szerepe volt az egyik legkiválóbb előmunkatársának, Magyary Zoltánnak.

Szakkollégiumi tagokként kétségtelenül egyik társunk, Balázs Ágnes PhD-hallgató prezentációját vártuk a legjobban. Plurális választójog több szemszögből címmel tartotta meg előadását, amely konkrétan ifj. Andrássy Gyula 1908-as választójogi javaslatának hazai és nemzetközi fogadtatásáról szólt. Még a konferenciát követő állófogadáson is téma volt, hogy egyes képviselők hogyan érveltek az akkori belügyminiszter elképzelése ellen.

A program Magyary Zoltán szülőháza előtt zárult, ahol szakkollégiumunk képviselői koszorút helyeztek el. A két nap eseményei lehetővé tették, hogy még jobban elmélyedjünk névadónk szellemi teljesítményében, illetve új nézőpontokból tekintsünk produktív évtizedeire. Az élményt fokozta továbbá, hogy mindezt széles látókörű egyetemi oktatók, valamint állami és önkormányzati tisztviselők társaságában tehettük meg.

 

A június 9-i eseményről további részletek az egyetem honlapján:

http://uni-nke.hu/hirek/2016/06/10/megujulo-kepzesi-rendszer-a-kozigazgatasban

Herczeg Zoltán

IMG_8143

Kapcsolatépítés az NKE és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem között

Magyarország Alaptörvénye szerint „Magyarország […] felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért…” E szolgálatnak része az anyaországi- illetve a határon túli magyar közösségek közti oktatási-, kulturális – és tudományos kapcsolatok ápolása, növelése is.

Ennek elősegítése, támogatása érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem immár második alkalommal szervezett erdélyi tanulmányutat az egyetem hallgatóinak.

Ez út során nemcsak személyes kapcsolatokat építhettünk ki, hanem meg is ismerhettük az erdélyi magyar felsőoktatást és annak infrastrukturális hátterét. Emellett célt volt még a tudományos diákköri mozgalom népszerűsítése is.

A május 17- és 21-e között sorra kerülő utazáson meglátogathattuk a Csíkszeredai Campust, emellett megtekintettük a Kar és a helyi magyarság sikertörténetnek számító Csíki Sör manufaktúrát.

A gyár és az egyetem között gyümölcsöző és példaértékű kapcsolat épült ki, melyet jelez az is, hogy több tanár is dolgozik a gyárban, de maga a sör receptjének az eredete is a karhoz vezet vissza, ugyanis az ottani laborokban főzték meg először az Igazi Csíki Sört.

Másnap a Marosvásárhelyi Campust tekintettük meg, ahol megismerhettük a Karon folyó multidiszciplináris kutatásokat.

Ezt követően érkeztünk meg Kolozsvárra, ahol lehetőségünk volt részt venni az immár ötödik alkalommal megrendezett Erdélyi Politikatudományi Konferencián. Itt magunk is előadtuk a TDK dolgozatainkat. Emellett meghallgathattuk az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Politikatudományi Tagozatán elhangzó előadásokat is.

Összefoglalva elmondható, hogy az tavaly májusban kezdődött diákköri együttműködést, tehetséggondozást folytatva egy sikeres úton vagyunk túl, s úgy érzem, sikerült immár hagyománnyá avatni az anyaországi-erdélyi kapcsolatok egyetemi szintű ápolását.

Tóth-Zsámboki Balázs

13247807_1145446528868704_3646696361156876951_o 13243980_1144649245615099_4551820510779211541_o (2) IMG_8143

DSCN9423

Csernobil film- és vitaest

A Magyary Zoltán Szakkollégium az EMET támogatásának köszönhetően emlékezett meg a csernobili atomkatasztrófáról, amely április 26-án történt 30 évvel ezelőtt. A filmestre két előadót, szakértőt hívtunk meg, hogy beszéljenek nekünk Csernobilról, oszlassák el a tévhiteket Paksról, az atomenergiáról és világosítsanak fel minket tényekkel.

Az előadásokat megelőzően megnéztünk egy részletet „A csernobili csata igaz története” című dokumentumfilmből. A filmnek köszönhetően némi betekintést nyerhettünk a katasztrófa kezdetébe és első pár napjába.

A vitaest első harmadában dr. Németh András őrnagy úr (NKE-HHK, egyetemi docens) tartott nekünk előadást a Csernobilban történtekről, és „élménybeszámolót” Pripjaty és az atomerőmű jelenlegi állapotáról. Őrnagy úr rengeteg érdekes információt osztott meg az ott történtekről a témához mérten, de kötetlen hangulatban. Megtudtuk, hogy a menekítés a reaktor felrobbanását követő 24 óra múlva történt csak meg, a lakosság pedig jóval később értesült csak a borzalomról. Továbbá arra is felhívta a figyelmünket, hogy, ha a katasztrófa elhárításán dolgozó rengeteg katona, civil, tűzoltó, szakértő  nem végezte volna el az elhárító és egy lehetséges következő robbanást megelőző munkálatokat, akkor ma már Európa nagy része kihalt lenne, és több százmillióan haltak volna meg azonnal a második robbanást követően, a fél millió helyett.

A vitaest második harmadában Eigemann Réka (gépészmérnök hallgató, BME) vezetett be minket az atomerőművek laikus ésszel is megérthető világába. Ő magyarázta el nekünk, hogy mi a különbség a víz moderátorral és grafit moderátorral rendelkező reaktorok között. Elmondta, hogy habár a grafit moderátorral rendelkező reaktorok teljesítménye tág határok között állítható, reaktorfizikai szempontból instabilak, nehézkesebb a szabályozásuk és a konstrukcióból hiányzik az ún. inherens biztonság. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a láncreakció megszalad – felgyorsul és szabályozhatatlanná válik –, a reaktorban lejátszódó fizikai folyamatok nem képesek azt meggátolni, a megszaladás végeredményben a hasadások számának növekedéséhez vezet. Ezzel szemben a víz moderátorú reaktorokban egyszerűen fogalmazva a forrásban lévő vízben keletkező gőzbuborékok gondoskodnak arról, hogy a neutronok lassításának hatékonysága – amely szükséges lenne a láncreakció fenntartásához – csökkenjen. Ezen kívül felvilágosított minket arról is, hogy Paks miért nem lehet a következő Csernobil vagy Fukushima. Pakson a legmodernebb technológiák találhatóak meg, és maga az atomerőmű biztonsági rendszere minden jelenleg ismert veszélyhelyzetre fel van készülve.

A vitaest utolsó harmadában lehetett kérdéseket feltenni az előadóknak.. Eloszlatták a média által gerjesztett rémhíreket, például, hogy Paks csak elavult gőzgép lenne, vagy, hogy többek között azért is előnyös, hogy a Paks II projekt is orosz technológia alkalmazásával fog épülni, mivel az atomerőmű jelenleg működő blokkjai is ezzel a technológiával épültek, így az ott dolgozók ezt ismerik jól.

Az est kellemes, információkban gazdag hangulatban telt, és mindannyian többel távoztunk az eseményről.

Kerekes Kitti

DSCN9388 DSCN9432 DSCN9461 DSCN9472

ntp

emmi_logo

emet_logo_szines

DSCN8974

Krakkóban jártunk

A Magyary Zoltán Szakkollégium idén áprilisban Krakkóba szervezett tanulmányi kirándulást. A négy nap alatt számos színes programban és kellemes élményben lehetett részük a hallgatóknak. Az utazás legfontosabb eseménye a lengyel hallgatókkal közösen szervezett workshop volt, amelynek keretében a szakkollégium a krakkói Jagelló Egyetem intézményét látogatta meg. A workshop „Contemporary problems of Hungarian and Polish constitutional law” néven zajlott, ahol lelkes, kutató szellemiséggel rendelkező hallgatók beszélhettek a magyar, illetve a lengyel alkotmányjogi aspektusú problémákról. Az esemény azért volt nagyon aktuális és releváns, mert – különösen az utóbbi éveket tekintve – számos hasonlóság figyelhető meg a két állam politikai és jogi rendszerében. A workshop négy fő téma köré épült: a kormány és az alkotmánybíróság viszonya, az államfők szerepe, az alkotmánymódosítások jelentősége, valamint az új médiatörvények. A rendezvény során az azonos témákból elhangzott magyar, majd lengyel előadásokat követően lehetőség volt kérdés feltevésére az előadóknak, továbbá meg lehetett vitatni az adott témakört, biztosítván mindenki számára a hozzászólás lehetőségét. Azt leszűrhette a magyar hallgatóság, hogy – hasonlóan a magyar helyzethez – Lengyelországban is jelenleg rendkívül sok figyelemre méltó politikai történés, és ehhez kapcsolódóan jogi változás zajlik (különösen érdekes az alkotmánybíróság helyzete). Az eseményt mindenki pozitívként értékelhette, hiszen az előadások által a lengyel és magyar hallgatók jobban megismerhették egymás országát.

A szakkollégisták az ezt követő napon ellátogathattak a krakkói Városházára, ahol egy előadást hallhattak Lengyelország közigazgatási felosztásáról, valamint Krakkó önkormányzatáról. Megismerhették Lengyelország különböző államigazgatási területi egységeinek felépítését, hallhatták, hogyan működik Krakkó önkormányzati rendszere, milyen szervezetekből épül fel, mik az állami és mik az önkormányzati feladatok, mi a polgármester jogállása stb. A hallgatók kérdéseket is intézhettek az előadóhoz, valamint néhány vonatkozásban ismertethették a magyar rendszer eltéréseit, illetve hasonlóságait. Ez a program is nagyon hasznosnak és érdekesnek volt betudható, hiszen a magyar közigazgatás-tudományt és nemzetközi igazgatást hallgató egyetemisták ezáltal összevethették a lengyel rendszer sajátosságait a hazaiéval.

Persze az izgalmas szakmai programokon kívül az utazás során rengeteg kikapcsolódási lehetőség is adódott a hallgatók számára. Többek között bejárhatták Krakkó óvárosát, megnézhették a híres várat, körülnézhettek Krakkó főterén és megcsodálhatták a Szent Mária-bazilikát. Továbbá eljuthattak Zakopane-ba, a Magas-Tátra lenyűgöző Kasprowy-csúcsára. Személy szerint, azt gondolom, hogy az utazás leggyönyörűbb része volt feljutni a hegycsúcsra. Meglehet azért, mert ezt megelőzően nem adatott meg a lehetőség, hogy ehhez hasonló csodálatos helyre eljussak, de számomra ez volt a legmeghatározóbb élmény.

Összegezve, a szakkollégium számára nagyszerű lehetőség volt, hogy egy ilyen sokszínű programot sikerült megszerveznie. Az utazás mind szakmai szempontból, mind kikapcsolódás szempontjából egy remek alkalom volt a hallgatók számára. A rendezvények nagyban hozzájárultak a nemzetközi kapcsolatok építéshez is, ami véleményem szerint napjainkban az egyetemek kulcsfontosságú feladatának tekinthető.

Aracsi Valentin

DSCN8974DSCN8966

emet_logo_szines

emmi_logo

ntp

DSCN8498

15 éves az MZSZK | Sport- és egészségnap

A Magyary Zoltán Szakkollégium rendezvénysorozatának zárónapján (április 12-én) az egészséges életmódra és a sport kiemelt fontosságára szerettük volna felhívni a figyelmet. Az NKE-ÁKK aulájában az érdeklődők egész nap találkozhattak számos, az egészséggel kapcsolatos standdal.

A vitamin pótlás érdekében gyümölcssarok várta a hallgatókat és az egyetem dolgozóit. Kora délután az érdeklődők meghallgathattak egy rövid előadást a stresszkezelésről és a Cserpes Tejivó jóvoltából néhány tejterméket is megkóstolhattak. Az NKE SE standjánál minden hasznos sporttolási lehetőséggel kapcsolatos információt megtudhattak. Emellett a plazmaadásról is minden információt megtudhattak az érdeklődők és még a szerencse keréken is pörgethettek különböző ajándékokért.


DSCN8457 DSCN8454

 DSCN8467 DSCN8498

 

A Dunai Regatta szervezői is velünk tartottak ezen a napon és a játékok kipróbálása mellett egy pohár friss kávéval is megkínáltak mindenkit.

DSCN8534

A mozogni vágyók pedig, akik nem csak érdeklődtek, de aktívan részt is vettek a mozgásban a kar tornatermében vehetett részt egy izgalmas Zumba órán a Gold Dance jóvoltából.

emmi_logo

ntp

emet_logo_szines

DSCN8702

15 éves az MZSZK | Bajnokok az NKE-n kerekasztal-beszélgetés

A Magyary Zoltán Szakkollégium három napos 15. születésnapi rendezvénysorozata keretében, április 12-én került megrendezésre az „Bajnokok az NKE-n” című kerekasztal beszélgetés. A program során az érdeklődők egy nem mindennapi, kötetlen kerekasztal-beszélgetésen vehettek részt három olimpikonnal: Dunai Antallal, aki 3 alkalommal volt tagja az olimpiai labdarúgó csapatnak, arany- és ezüstérmet is szerzett, Fábián László öttusázóval, aki két alkalommal képviselte hazánkat, szintén kiemelkedő eredményeket elérve, továbbá Imre Géza, ezüst- és bronzérmes párbajtőrvívó is megtisztelt minket jelenlétével. A beszélgetést Tózsa Réka moderálta.

A délután során a sportolók meséltek az élettörténetükről, pályafutásuk kezdetéről, az általuk gyakorolt sportághoz való kötődésükről és annak magyarországi jövőjéről. A hangulat a kezdetektől fogva felszabadult volt, tekintve, hogy az olimpikonok már régi ismerősként üdvözölték egymást. A hallgatók kérdésekkel is elárasztották a neves személyeket, amelyekre aztán, alkalomadtán humorral fűszerezett feleletek érkeztek.

Többek között választ kaphattunk arra, hogy mi is a fő motivációjuk: szinte egybehangzóan azt állították, hogy a siker, ugyanis nincs is ahhoz fogható, amikor a dobogón állva felcsendül a magyar himnusz. Kíváncsiak voltunk, hogy akadt-e már olyan pillanat életük során, amikor megfontolták karrierjük feladását és mi tartotta vissza őket ettől. Úgy gondolom, hogy ez volt a beszélgetésünk egyik csúcspontja, mivel olyan inspiráló szavakat hallhattunk, amelyek  mindennapi életünk során is hasznunkra válhatnak:

“…hiába ütközünk nehézségekbe, leküzdhetetlennek tűnő akadályokba, nem szabad feladnunk, minden áron céljaink elérésére kell törekednünk.”

A program zárásaként a szakkollégium nevében ajándékcsomagokat adtunk át az olimpikonoknak. Összegzésül elmondhatjuk, hogy ez egy rendkívül különleges esemény volt, amely által minden jelen lévő maradandó élményekkel gazdagodott. Reméljük a jövőben is megvalósulhatnak majd hasonló színvonalas rendezvények, melyek segítségével felpezsdíthetjük egyetemünk mindennapjait.

Szabó Roland

DSC_8776 DSC_8785 DSC_8830 DSC_8831 DSC_8843 DSC_8874 DSCN8702

DSCN8726

emmi_logo

ntp

emet_logo_szines

DSCN8372

15 éves az MZSZK | #FUTURE kerekasztal-beszélgetés

15 éves lett a Magyary Zoltán Szakkollégium. Az ünnepi eseménysorozat második napján, 2016. április 11-én #FUTURE címmel kerekasztal-beszélgetés került megrendezésre. A három meghívott vendég mindegyike olyan gyakorlati szakember volt, akik széleskörű rálátással bírnak a XXI. századi várostervezés kihívásaira. Az esemény moderátora Galambos Márton, a Forbes Magyarország főszerkesztője volt, aki éves előfizetéssel jutalmazta az első sms-ben feltett kérdés megfogalmazóját.

Szerdahelyi-Németh Klára a Budapest Dialog kezdeményezést mutatta be nagy lelkesedéssel. A népes hallgatóság megtudhatta, hogy egy közösségi, interaktív városfejlesztési portálról van szó, amely egyrészt alkalmas arra, hogy a helyi lakosok eljuttassák ötleteiket a kerületi önkormányzatokhoz. Másrészt lehetővé teszi az önkormányzatok fejlesztési terveinek megosztását, valamint az ezekre vonatkozó lakossági vélemények begyűjtését. A mérnök asszony úgy érzékeli, a városlakók megértették a szándékukat. Jelenleg többszáz projekt fut, az önkormányzatok egy része is hajlandó az együttműködésre és sikerült párbeszédet indítani az érintettek között.

Böszörményi-Nagy Gergely ismertette a Design Terminál által nyújtott szolgáltatásokat a kreatívipari vállalkozások számára. Ezután felvázolta Budapest potenciális fejlődésének tényezőit. Az ügynökség főigazgatója úgy látja, a történelem nagy részében nem a nemzetállamok, hanem a városok voltak a politika alapegységei. A magyar főváros 1900 körül a világ legdinamikusabban virágzó települései közé tartozott, ehhez hasonló fellendülést az Y és Z generáció tagjai indíthatnak be a következő években. Budapesten adott a biztonságos és nyugati típusú élet, rendkívül kedvező a pénz értéke, viszont az egyszerűen, gördülékenyen elérhető szolgáltatások hiányoznak. Nagy fókuszt kell helyezni a következő évtizedben a BKK értékeinek megőrzésére, az egyetemek újradinamizálására és világhírességek felvonultatására, ugyanis Magyarországból a világ egyedül Budapestet látja, mindent a fővároson keresztül lehet eladni.

Kulcsár Sándor a Lechner család építész és mérnök tagjairól elnevezett, Miniszterelnökséghez tartozó tudásközpont profiljáról informálta az érdeklődőket, majd a smart city kifejezés meghatározására tett kísérletet. Álláspontja szerint nincs olyan, hogy az okos város készen van, a fogalom részét képezi a folyamatos megújulás. A térségi tervezők és az önkormányzatok kommunikációjának óriási hatalma van, hiszen egész projektek dőlhetnek be, amennyiben a lakosság érdeklődését nem képesek fenntartani. Ki kell deríteni, hogy mit szeretnének az emberek, ez a központi kérdés. A várost fel lehet fogni egy üzleti tervként, amelyet nem az ideiglenes uniós forrásokra alapozva kell megalkotni, hanem az önkormányzatok bevételtermelő képességének növelése és a városvezetők stratégiai gondolkodása ennek az eszköze.

A felszólalók kiemelték még a településekről keletkező adattömeggel való gazdálkodás fontosságát és a Budapest-centrikusság melletti vidéki lehetőségeket. Továbbá szóba került az innovatív és tudásintenzív településfejlesztést támogató közigazgatási személyi állománnyal szembeni követelmények, úgymint a megoldásorientáltság, tisztesség és emberközpontúság.

A közönség tehát megismerkedhetett a résztvevők által képviselt szervezetek céljaival és képet kaphatott a jövő városigazgatásának felértékelődő szerepéről. Meghívott előadóink személyisége és gondolatai pályaorientációnak sem volt utolsó, ezért könnyen előfordulhat, hogy néhányan részben ennek a beszélgetésnek köszönhetően kezdik meg karrierjüket az önkormányzati igazgatásban.

 

Herczeg Zoltán

DSCN8372 DSCN8409 DSCN8349 DSCN8343DSC_8637 DSC_8645 DSC_8659

emmi_logo

emet_logo_szines

ntp

DSC_8545

15 éves az MZSZK | Jubileumi kiállítás megnyitó és fogadás

A Magyary Zoltán Szakkollégium fennállásának 15. évfordulója alkalmából kiállítást rendezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának aulájában. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára április 11-én kora délután került sor. Szakos Judit, a szakkollégiumunk elnöke köszöntötte a megjelenteket és néhány szóban megemlékezett a szakkollégium fennállásának legfontosabb pillanatairól. A kiállítást Dr. Boros Anita helyettes államtitkár asszony, a kiállítás és a #FUTURE kerekasztal-beszélgetés védnöke, valamint szakkollégiumunk első titkára nyitotta meg és többek között köszöntötte az eseménysorozat fővédnökét Prof. Dr. Patyi Andrást egyetemünk rektorát, a megjelent vezetőséget valamint vendégeinket. Beszédében visszaemlékezett a szakkollégium kezdetei éveire és további sok sikert kívánt az elkövetkezendő időszakra is.

DSC_8483

DSC_8476

DSC_8464 DSC_8465

DSCN8270 DSCN8271 DSC_8502 DSC_8501 DSC_8495

A kiállítás megnyitót követően a szakkollégium tagjai egy rövid fogadásra invitálták meg vendégeiket, ahol elismerő és köszönő okleveleket adtak át az egyetem vezetőségének, oktatóink és dolgozóinka, akik valamilyen módon segítették munkájukkal a Magyary Zoltán Szakkollégiumot. Ez úton szeretnénk még egyszer megköszönni kitartó és áldozatos munkájukat és segítségüket.

A fogadáson beszédet mondott Prof. Dr. Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora Prof. Dr. Kiss György az Államtudományi és Közigazgatási Kar dékánja, Dr. Horváth Attila a szakkollégium igazgatója és Szakos Judit a szakkollégium elnöke.

DSC_8528

DSC_8539

DSC_8600

DSC_8543

Keresztesi József a Tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság képviseletében egy apró ajándékkal lepte meg a szakkollégiumot. Egy festményt nyújtott át a vezetőségüknek, amin Magyary Zoltán szülőháza látható.

DSC_8583

Az esemény zárásaként a megjelent vendégek és a szakkollégisták együtt koccintottak és mondtak tósztot az elmúlt 15 év emlékére és kívántak további sok sikert a folytatáshoz.

Váradi Anita

  emmi_logo

ntp

emet_logo_szines

DSCN8184

15 éves az MZSZK | Alumni-találkozó

A Magyary Zoltán Szakkollégium 15 éves évfordulója alkalmából 3 napos rendezvénysorozatot szervezett, melynek első napján (április 10-én) vasárnap Alumni-találkozót rendezett a szakkollégium minden generációja számára.

Egy ehhez hasonló esemény remek alkalmat teremt arra, hogy a régi barátok, ismerősök újra találkozzanak, nosztalgiázzanak és a legújabb tagjainkat is megismerhessék. Nem volt ez másképp ezen a délután sem, amikor ismét összegyűltek a magyarysok az immár hagyományosan minden félévben megrendezett Alumni-találkozón.

A 15 éves szülinap alkalmából ezúttal a szülinapi gyertyagyújtás sem maradhatott el, hogy együtt kívánhassunk még sokszor 15 évet a Magyary Zoltán Szakkollégiumnak.

DSCN8184

 

- BOLDOG SZÜLINAPOT MZSZK! -

További képekért kattints a galériánkra! :)

 

 

emmi_logo

emet_logo_szines

ntp

12965982_1106705106059205_819344023_n

Nyitás és Megújulás – interjú Szakos Judittal

Interjú készült Szakos Judittal, a Magyary Zoltán Szakkollégium elnökével a Forum Publicum című egyetemi magazinba:

 

12957350_1106020519460997_1635186030_n

Idén 15 éves a Magyary Zoltán Szakkollégium. Mit emelnél ki az eddigi fennállásotok időszakából?

Még 2001-ben az Államigazgatási Főiskolán indult szervezetünk, aminek egykori tagjai között tudhatjuk jelenlegi egyetemi tanárainkat, mint például Kovács Éva egyetemi adjunktust, vagy éppen Boros Anitát, aki jelenleg helyettes államtitkári pozícióban dolgozik. A Corvinus Egyetemhez való csatolás, majd az egységes Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozása után is ugyanazzal a lelkesedéssel folytattuk, és a KTK egyik legaktívabb közösségformáló szervezetévé váltunk. Azóta is évről évre egyre nyitottabbá válunk, legutóbb a NETK megalakulásával karköziek lettünk.

Úgy gondolom, hogy az eddigi eredményeink és rendezvényeink mellett a tőlünk kikerült szakemberek generációi is bizonyítják, hogy amit csinálunk, az jó. Ezt pedig mi sem igazolja jobban, mint az, hogy több éve minősített Szakkollégium vagyunk, immár az elérhető legmagasabb fokozattal.

Mi volt a személyes motivációd arra, hogy a szakkollégium vezetője legyél?

Mindig is ambiciózus voltam, alapképzésen sok területen kipróbáltam magam, több gyakornoki programban vettem részt. Budapestre költözve mesterképzésen még többre vágytam, ezért jelentkeztem a Magyaryba. Itt megtaláltam a számításomat, életre szóló barátságokat kötöttem, rengeteg szakmai tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel gazdagodtam. A vezetői tapasztalat pedig remek felkészülés a nagybetűs életre. Életem legjobb és legmeghatározóbb döntése volt az MZSZK.

Hogyan tekintesz vissza eddigi elnöki tevékenységedre?

Az elmúlt félév a fejlődésről és a nyitásról szólt. Ez nem csak azt jelenti, hogy immár nyolc embert tudhatunk tagjaink között a NETK-ról, hanem az Egyetem diákszervezeteivel és külső szakmai szervezetekkel is szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki. Együttműködünk a közigazgatás meghatározó gondolkodóival, a jövőt formáló fórumokkal is. Egy sikeres mentorprogramot tudhatunk magunk mögött, így új lendülettel és lelkesedéssel vágunk neki a jövőnek.

A külső kommunikáció mellett nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy egy igazi csapattá kovácsolódjon sokszínű szervezetünk. Szeptember óta több csapatépítő hétvégén, szervezetfejlesztési tréningen vettünk részt, de a közös főzések és bulik sem maradhatnak ki.

Mi jellemzi ma az MZSZK-t?

Szakkollégiumunk az utóbbi időszakban megújuláson esett át, a félév igazi mérföldkőnek tekinthető. Nyitottabbak lettünk a egyetemi karok hallgatói felé, hiszen újra nyitott szakkollégiumi kurzust indítunk a félévben , ahová az ÁKK és a NETK valamennyi hallgatóját szeretettel várjuk.
Továbbá a Magyary mindig élen járt az Egyetemen a publikációs, tudományos és szakmai tevékenységben, amit a tavaszi OTDK helyezések vagy az őszi doktorandusz konferencia bizonyítanak a legjobban. A szakmaiság mellett nagy hangsúlyt helyezünk a közösségi életre, ennek megszervezésére hoztuk létre a közösségi koordinátori pozíciót. A közös munka és együtt eltöltött idő során szoros barátságok köttetnek. Szintén újdonságként említhetjük, hogy minden projektnek saját felelőse van, így tagjaink gyakorlatot szereznek programok, konferenciák szervezésében, pályázatok írásában és lebonyoításában is. Részt veszünk az egyetemi rendezvényeken, és a legutóbbi Mint-a-Parlament ülésnapjain is sikeresen szerepeltünk.

Mit terveztek a 15. évfordulóra?

Személyes motivációm volt, hogy tavasszal szervezzük meg a 15. születésnap alkalmából a “Magyary Fesztivált”, melynek részletes programját hamarosan nyilvánosságra hozzuk. Az azonban nem titok, hogy méltó módon szeretnénk megünnepelni a korábbi sikereinket az áprilisi rendezvényen. A rendezvénysorozat első eseménye egy alumni találkozó lesz, hiszen ez nem csak rólunk szól, a siker az évek során együtt dolgozó közösség érdeme. Ez fontos számunkra, hiszen szakmailag és emberileg is sok segítséget kapunk tőlük. Ezután aktuális és nemzetközi trendeket követő előadásaink lesznek több napon keresztül, melyre mindenkit szeretettel várunk.

 

 

Forrás: Forum Publicum magazin

Online elérhető:

 

ec233b_1e14e28f95ff4fd598d3cee7d911159e

Az vagy, amit teszel – avagy hogyan legyél hétköznapi hős (Hősök tere)

2016. március 18-án négy lelkes tréner lépte át az Orczy Úti Kollégium kapuját, hogy valami újat mutasson egy csapat fiatal és tenni akaró szakkollégistának. Előbbiek a Hősök Tere Civil Workshop önkéntes trénerei, utóbbiak pedig a Magyary Zoltán Szakkollégium tagjai.

Hogyan legyek sikeres a jövőben? Hogyan jussak előre? Hogyan fejlesszem a képességeimet? Változtatnék a gondolkodásmódomon – de hogyan?  Hogyan figyeljek oda jobban másokra? Hogyan segíthetek és kaphatok segítséget? Ehhez hasonló kérdések mindannyiunkat foglalkoztatnak. Szerencsére vannak olyanok is, akik a válaszokat is ismerik – és nem csak ismerik, az utat is megmutatják hozzá. A Hősök Tere kezdeményezés 2014-ben indult el Magyarországon, atyja pedig Dr. Philip Zimbardo, a Stanford Egyetem professzora és a világ egyik legismertebb szociálpszichológusa. (Nevéhez fűződik a híres stanfordi börtönkísérlet.) Az eredeti angol nyelvű tréning 6 modult tartalmaz, melyből kettő érhető el eddig hazánkban, ezek pedig a „Növekvő mindset, a fejlődésfókuszú gondolkodásmód” és a „Bámészkodó-hatás”. Mindez nem csupán tantermi keretek között, hanem interaktivitással és terepgyakorlattal fűszerezve. A képzést alapvetően pedagógusok számára találták ki, ám a széles körű alkalmazhatóságra való tekintettel már szervezetek és civilek felé is nyitott a program.

A workshop kulcsszava a tudatosítás, hiszen mindkét modulhoz szervesen hozzátartozik, hogy figyelve, türelemmel forduljunk magunk és mások felé. Az első 2 órában a fejlődő mindset elméletével és alkalmazásával foglalkoztunk. A módszer segít, hogy rádöbbenjünk: igenis az élet bármely területén fejlődhetünk, ha megtaláljuk a gátakat, amik visszatartanak bennünket, és merünk hibákat elkövetni, kudarcokat megélni. „Tudod mi különbözteti meg a sikeres embert a sikertelentől? Hogy az előbbinek százzal több „Nem.” van a zsebében.” – mondta roppant találóan az egyik trénerünk, Tamás.

A második 2 óra a bámészkodó-hatás megismerésével telt, témája pedig a másokon való segítés volt. Nem túlzás azt mondanom, hogy mindenki döbbenettel fogadta az erről szóló kutatások, videók eredményeit. Főként azután, hogy a terepgyakorlat révén mindezeket a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk. Rengetegszer sétálunk úgy az utcákon, hogy nézünk, de nem látunk, nem látjuk meg, ami igazán fontos. A modul eredményeképp a résztvevők bepillantást nyerhettek abba, mi az oka az általános passzív viselkedésnek, és hogyan, miképp kell felmérni, az adott helyzetben mi a teendő – melyhez nagy segítséget jelentettek a trénerek korábbi tapasztalatai és történetei, amiket megosztottak velünk.

Szuper csapat, figyelemfelkeltő és érdekes témák, képzett és tapasztalt trénerek, nagyszerű légkör. Akinek van lehetősége, mindenképpen vegyen részt egy tréningen, laikus érdeklődőknek pedig szívből ajánljuk Philip Zimbardo minden könyvét.

 

Gál Fanni 

DSCN7973

DSCN7933

 

DSCN8067

 

 

 

 

 

 

 

 

emmi_logo

ntpemet_logo_szines

12516281_1085855871472312_246671750_n

A kommunizmus áldozatainak emléknapja – Filmest

„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek.” / Georg W. Bush/

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. Először 2001. február 25-én emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól az Országgyűlésben és a középiskolákban, majd minden évben sor kerül emlékünnepségekre, figyelmeztetőként és emlékeztetőként a korszak történéseire és a tanulságok levonására. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban. A politikus emblematikus letartóztatása az első állomása volt annak az eltervezett folyamatnak, amely során a kommunista párt az ellenszegülők kiiktatásával a totális egypárti diktatúra kiépítése felé haladt.

 • Milyen a diktatúra természete?
 • Hogyan történhetett meg?
 • Megtörténhet újra?

Szakkollégiumunk egy filmest keretében emlékezett meg a kommunizmus áldoztairól, akiket méltán megillett a „hősök” kifejezés. A filmest során együtt élhettük át A hullám című film okozta hatásokat.  A film egy osztályban zajló projekthetet dolgoz fel, mely során a diákok az autokrácia témakörében mélyíthetik el tudásukat. A projekthéten egy kísérletet végez a tanár, melynek központi kérdése: a mai német társadalomban létre jöhet-e diktatúra? A kísérlet rávilágít arra, hogy a diktatúra kialakulásának veszélye még a legmodernebb társadalmi rendszerben, a legbefogadóbb társadalmi közegben is fennáll.

A film levetítésével a diktatúrák működésének természetére szerettünk volna rávilágítani. A filmet követően egy rövid beszélgetés vette kezdetét: a résztvevők elmondhatták véleményüket, újabb és újabb kérdéseket vetettek fel, melyre közösen keresték a válaszokat. A beszélgetés moderálásában Dr. Horváth Attila, egyetemi docens működött közre.

Méltósággal emlékeztünk a kommunizmus áldozataira.

Köszönjük a részvételt!

Popják Eszter

                         DSCN7907 DSCN7911


emmi_logo

emet_logo_szines

ntp

DSCN0004

Ócsai csapatépítő hétvége

A Szakkollégium tagjai a mentorprogram lezárását követően február 19. és 21. között egy csapatépítő hétvégén vett részt Ócsán. E pár nap alatt egy remek társaság kovácsolódott össze. A frissen bekerült lelkes tagjaink, illetve a „régi öreg motorosok” még jobban megismerték egymást különböző játékokon, programokon keresztül . A közös főzés sem maradhatott ki, hiszen mindenki szeret finomat enni, és amit együtt készítünk, az mindig finomabb.

DSCN0040                                DSCN0035

Továbbá, meg kell említeni, hogy a csapatépítés mellett egy kis időt bizottsági ülésekre is szenteltünk, hiszen a második félév is rengeteg lehetőséget, rendezvényeket tartogat az egyetem hallgatói, illetve tagjaink számára, melyekre gőzerővel készülünk.

DSCN0167

-Kell egy kis kikapcsolódás! ;) :D -

DSCN0182

 

Nádas Klára

DSCN9244

Lezárult a mentorprogram

A tegnapi nappal lezárult a Magyary Zoltán Szakkollégium 2015/16. évi mentorprogramja, melynek eredményeként 12 hallgatót köszönthetünk új tagjaink között. A szakkollégium karközivé válásának köszönhetően nem csak a Közigazgatás-tudományi Karról, hanem a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karáról is jelentkezhettek hozzánk. Így 3 KTK-s és 9 NETK-s hallgató került be tagjaink közé.

 • Aracsi Valentin (NETK)
 • Bohus Petra (NETK)
 • Csordás Márk (KTK)
 • Herczeg Zoltán (KTK)
 • Híres Norbert (NETK)
 • Malustyik Brigitta (KTK)
 • Kerekes Kitti (NETK)
 • Losonczi Krisztián (NETK)
 • Petróczky Péter (NETK)
 • Révész Enikő (NETK)
 • Simon Szilvia (NETK)
 • Szabó Roland (NETK)

 

 

Váradi Anita

12274287_948505625215056_1485924847267789707_n

Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia – 2015 ősz

A soron következő Tudományos Diákköri Konferencia első, intézményi fordulója került megrendezésre 2015. november 25-én, ahol a Magyary Zoltán Szakkollégium tagjai is képviseltették magukat. A 23 elhangzott kutatásból 15-öt szakkollégistáink előadásában hallgathattak meg az érdeklődők.

A megmérettetésen teljes dolgozattal és kutatási tervvel is indulhattak a versenyzők. Három szekcióba sorolták be az indulókat (Állam-és Jogtudományi, Társadalomtudományi, valamint Közgazdaságtudományi szekció), ahol előadhatták munkájukat egy 3 fős szakmai zsűri előtt.

Büszkék vagyunk tagjainkra, akik a 6 kutatási tervekért kapható különdíjból 5-öt vihettek el. Az Állam- és Jogtudományi szekcióban Károly Alexandra, Schváb Alíz és Tóth-Zsámboki Balázs nyerte el a zsűri elismerését, míg a Társadalomtudományi szekcióban Pintér Dóra és Skuta Viven nyert külön díjat.

12274287_948505625215056_1485924847267789707_n

- Gratulálunk a szép eredményekhez! -

Váradi Anita

További cikkek az ITDK-ról:

http://ktk.uni-nke.hu/hallgatoknak/tdk-otdk/itdk-2015-osz

 

K29a

Digitalizálják Magyary Zoltán hagyatékát

Prof. Dr. Patyi András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora és Prof. Dr. Mezey Barna az Eötvös Lóránd Tudományegyetem  rektora 2015. november 11-én együttműködési megállapodást írta alá Magyary Zoltán szakmai hagyatékának feldolgozására és digitalizálására.

A gondosan őrzött örökség jelenleg az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékén található. A több ezer oldalas gyűjtemény igen sokrétű. Nem csak a szakmai emlékek, de újságcikkek, levelek is megtalálhatóak benne. Köztük Magyary Zoltán és felesége Techert Margit búcsúlevele is.

A szakkollégiumunk igazgatója és tagjai is részt vesznek a hagyaték feldolgozásában és digitalizálásában az ELTE hallgatói mellett. A munka jelenleg a felmérés szakaszában tart. Következő lépésként elkezdik digitalizálni az iratokat, hogy megszülethessen egy olyan gyűjtemény, amely hozzájárul ahhoz, hogy Magyary életműve könnyebben és még teljesebb módon megismerhető legyen az utókor számára.

 

Forrás:

http://www.elte.hu/hir?id=NW-7645

http://uni-nke.hu/hirek/2015/11/11/egyuttmukodesi-megallapodas-az-nke-es-az-elte-kozott

DSCN9661

Mint a Parlament #2 – Ülésnap

A Mint-a-Parlament nevű szimulációs játék keretében november 11-én, ismét összeültek a hallgatókból képviselővé avanzsált résztvevők.

A Mint-a Parlament célja, hogy a hallgatók kipróbálhassák elméleti ismereteiket, megismerhessék a törvényhozói munkát, és annak menetét. A jelentkező egyetemek küldöttei kétnapos programon vesznek részt, ahol az első alkalommal (vitanap) benyújtják törvényjavaslataikat. Ismereteket szereznek az Országgyűlés munkájáról, bemutatják a saját maguk által kialakított frakciójukat.

A Magyary Zoltán Szakkollégiumot képviselő RADIR frakció által benyújtott törvényjavaslat, amely az általános választójog korhatárának 16 életévre való lecsökkentésére és a választási részvétel szabadnappal jutalmazására vonatkozott, a második legtöbb szavazatot kapta. A vitanap során legtöbb szavazatot kapó Pázmányos Demokraták lobbi-tevékenységet szabályozó törvénytervezetének megtárgyalására került sor az ülésnapon.

A plenáris ülés előtt a törvényjavaslatot benyújtó kormánypárt koalícióra lépett a Progresszív Fiatalok, illetve a Fiatalok a Konstruktív politikáért (FKP) nevű frakciókkal. Ebből következett, hogy a RADIR, a SZElidaritás, illetve a Sikeres Magyarországért nevű frakciók fogják betölteni az ellenzéki szerepet az ülésnap során.

DSCN9661

A plenáris ülés előtt módosító javaslatokat nyújthattak be a frakciók. Összesen 40 javaslat érkezett. Kijelölésre kerültek továbbá a módosító javaslatokat megtárgyaló bizottságok.

Az ülésnap megnyitóját követően, a képviselők a Házszabálynak megfelelően megszavazták a napirendet és minden frakció részéről vezérszónoki felszólalásokra került sor 3 percben. Ezután következett az általános vita, ahol frakciónként 7 percnyi időkeret állt a rendelkezésünkre álláspontunk megfogalmazására, a törvényjavaslattal kapcsolatos kérdések feltevésére.

Ezt követően került sor a bizottsági ülésekre. A törvényjavaslatokat különböző bizottságok tárgyalták és a bizottságok előtt megszavazott javaslatok juthattak csupán a törvényhozás következő lépcsőjére, a Törvényalkotó Bizottság elé. A többi bizottsághoz hasonlóan a Törvényalkotó Bizottságban is minden frakció képviseltette magát.

DSCN9496DSCN9548

 

   

 

 

 

 - Károly Alexandra a RADIR vezérszónoka –                                                             – “A TAB megkezdi munkáját” –

A nap végéhez közeledve a képviselők elfoglalták helyeiket az ülésteremben és szavazásra került sor. Mind a törvényt, mind a hozzá érkezett módosító javaslatokat megszavazta a ház.

DSCN9581DSCN9641         – “Egyezetetés Soltész Istvánnal”-                                                                    – Schremp Luca, szakkollégiumunk titkára –

DSCN9656DSCN9659

 

 

 

 – A szavazás utáni pillanatok – 

Végül sajtótájékoztató zárta az eseményt, ahol a frakciók sajtófelelősei ismertették álláspontjaikat és a sajtó jelenlevő képviselői kérdéseket tehettek fel.

A Mint-a-Parlament szimulációs versenyt a Magyary Zoltán Szakkollégium csapata rendkívül eredményesen zárta. Míg a vitanapon sikerült az előkelő második hely megszerzése, addig az ülésnapon az általunk benyújtott hat törvényjavaslatból ötöt fogadtak el. Véleményem szerint a vitanap és a plenáris ülés is sok tapasztalattal szolgált, nem elfelejtve, hogy felejthetetlen élmény volt képviselők bőrébe bújni és szakmai érvek ütköztetése mellett vitázni számunkra fontosnak vélt kérdésekről.

DSCN9675

Híres Norbert

DSCN9385

“Kézzel ne! – Étkezés és protokoll” előadás

Görög Ibolya protokoll tanácsadó előadását élvezhettük a „Kézzel ne! – Étkezés és protokoll!” című előadáson 2015. november 10-én a Magyary Zoltán Szakkollégium szervezésében. Előadónőnk 14 év alatt 7 miniszterelnök tanácsadójaként méltó képviselője a szakmának.

DSCN9341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remek hangulatban, a való életből csempészett példákkal, részletes képet kaphattunk a rendezvények lebonyolításának krémjéből. Az ültetési rendek, egy jó étlap, a megfelelő bor kiválasztása – és még sorolhatnánk – mind olyan kellékek, amelyekkel egy esemény minőségi szolgáltatást nyújt.

DSCN9384 DSCN9385

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindemellett az alapvető viselkedési trendektől eljutottunk egészen az étkezési protokoll rejtelmeiig. Hogyan bánjunk egy olyan étellel, ami esetleg „vissza néz” ránk, vagy nem ízlik? Mi illik egy vacsorán, és hogyan viselkedjünk egy állófogadáson vagy borkóstolón. A férfi-nő udvariassági szabályok is szóba kerültek, valamint hogy a kávé után illik távozni egy eseményről.

DSCN9431 DSCN9460

 

 

 

 

 

„Mert a vendég mindig elmegy!” és „A vendég sosem takarít!”

 

Az előadás a Magyary Zoltán Szakkollégium szervezésében, a Közigazgatásfejlesztési Társaság közreműködésével valósult meg.

 

Bohács Liliána

emmi_logo

emet_logo_szines

ntp

12208193_1056468391054721_1255013013_n

Alumni találkozó

2015. november 6-án este újra együtt volt a Magyary teljes csapata. A szakkollégium alumni találkozót szervezett, amin a régi és jelenlegi tagjaink is részt vettek és egy remek estét tölthettek együtt.

A program az Orczy úti Kollégium megtekintésével indult, ahol Varga Mátyás Kollégiumi igazgató vezette körbe az alumni tagokat jelenlegi szakkolisaink lakóhelyén. Az este egy közeli vendéglátóipari egységben folytatódott, ahol nosztalgikus hangulatban, nagyszerű beszélgetések mellett telt az este.

12208193_1056468391054721_1255013013_n

- Örülünk, hogy eljöttetek! Jövő tavasszal újra találkozunk! :D -

11219133_10207461776643917_3614572290353283153_n

A Tudomány Kapujában – Poszter kiállítás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata, a DOSz Hadtudományi és Közigazgatás-tudományi Osztályaival, az Egyetem Szakkollégiumaival és az MHTT Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubjával együttműködésben 2015. október 28-án megrendezésre került A tudomány kapujában című Poszterversenyt.

A verseny alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen a tudományos pálya iránt érdeklődő fiatalok számára kutatásaik és eredményeik széles körben történő ismertetésére. Emellett mindazon egyetemi polgár számára teret kíván biztosítani egy olyan publikálási formára, amelyben tudományos munkájukat ilyen különleges módon prezentálhatják az érdeklődők felé.

A poszter versenyre közel 60 pályamunka érkezett be, amelyből 45 posztert állítottak ki a Ludovika Campus Zsibongójában. Míg tavaly főleg a hadtudomány területére korlátozódott a poszterek témája, addig most több közigazgatási témájú poszter is beérkezett. Idén nem csupán az egyetemünkről, hanem több hazai és határon túli intézményből is érkeztek be munkánk. A 45 kiállított poszter közül 18 munkát a szakkollégistáink készítettek el és adtak be a pályázatra.

12187786_10207461771283783_8963685982960827225_n

A kiállítást Prof. dr. Padányi József dandártábornok, tudományos rektorhelyettes, az esemény fővédnöke nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta a tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás nevelés fontosságát, aminek a poszter kiállítás, mint publikációs forma, egyik előcsarnokát jelenti.

A megnyitón a Magyary Zoltán Szakkollégium elnökét Szakos Juditot is felkérték, hogy tartsa meg beszédét.

“Az itt megjelent szervezetek célja mind összhangban van egymással: a közigazgatás-tudomány kimunkálása, aktív, építő tevékenységgel, a nagy elődök szellemi örökségének ápolása, társadalmi problémákra érzékeny, kritikus szemléletű, ám a világra nyitott értelmiség kiművelése. (…) Úgy érzem a szervezetek közötti együttműködés eddig is aktív volt, azonban remélem, hogy a rendezvény tovább erősíti a kialakult kapcsolatot, hiszen mindannyian a tehetséggondozás egy-egy különböző, de nagyon fontos bástyáját jelentjük, ahol a közös munka nem csak összefonódik, de hatványozva képes növelni mindannyiunk, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményességét is.”

12112074_10207461771803796_6210964969238682213_n

Az esemény az eredmények kihirdetésével zárult, ahol tagjaink közül négyen értek el kiemelkedő eredményt:

- III. helyezést ért el Szakos Judit – Az oktatás helye a Triple Helix modellben című poszterével:

- Kiemelkedő eredményt ért el:

Moravcsik Dóra: Egymás kezében – az önkormányzat és a civil szektor együttműködése Óbudán

∼ Moravcsik Eszter: Egy ablak mind felett

∼ Gál Fanni: Női munkavállalók, női vezetők

12190900_10207461775723894_1401563317476763595_n          12196247_10207461777683943_2459059907961260663_n          12189078_10207461776683918_3264885363516543230_n

A szakmai zsűri által legjobbként értékelt poszterek készítői a 2015. november 6-ai Haza Szolgálatában doktorandusz konferencián külön szekcióban prezentálhatják kutatásukat.

11219133_10207461776643917_3614572290353283153_n

 – Gratulálunk a szép eredményekhez! -

12065630_10207461775683893_300525879317658523_n

A kiállított poszterek megtekinthetőek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campuson, (Budapest, Ludovika tér 2.) a II. emeleti Zsibongóban.

Váradi Anita

 

Források és további cikkek az eseményről:

http://www.uni-nke.hu/hirek/2015/09/24/a-tudomany-kapujaban-2015

http://uni-nke.hu/hirek/2015/10/29/a-tudomany-kapujaban

DSCN9325

Mint a Parlament #1 – Vitanap

A pesti rakparton – a királyi várral szemben – épült fel talán a világ legszebb parlamentje, a magyar Országház. Az impozáns épület azonban nem csak történelme, a benne található számtalan műkincs vagy épp a Szent Korona miatt érdekes. Itt ülésezik a magyar törvényhozás, az Országgyűlés. A parlament választott tagjai, jogalkotó jogosítvánnyal bírnak, tehát megfelelő többség esetén törvényt alkothatnak. E jogosítványok miatt, a magyar Országgyűlés döntései jelentősen kihathatnak az állampolgárok életére és mindennapjaira.

parlament3b

ogy_20111213_telthaz

Emiatt is fontos, hogy a jövő értelmisége ezt a folyamatot megértse. Ezt a célt szolgálja a Demokráciajáték nevű program, mely a középiskolásoknak mutatja be a Tisztelt Ház belső működését, illetve szimulálnak egy törvényalkotási folyamatot. Másik, hasonló rendezvény, a Mint-a-Parlament, mely hasonló elven működik, mint az előző program, csak épp a hallgatók részére lett kialakítva.

A Mint a Parlament főbb játékszabályai:

Összesen 6, egyenként maximum 20 fős hallgatói csapat indulhatott, ahol minden csapatnak egy fiktív frakcióprofilt és egy a formai követelményeknek megfelelő törvényjavaslatot kellett kialakítani. Csatolható hozzá egy hatásvizsgálat, vagy egy szakértői

A program két fordulóból áll. Az első nap, az úgynevezett vitanap során minden frakció lehetőséget kap, hogy bemutassa magát és a törvényjavaslatát a többieknek, akik a törvénnyel kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel, valamint kisebb-nagyobb megjegyzéseket fűzhetnek hozzá.

Miután mindenki bemutatta a programját, sor kerül egy vitára, mely szavazással végződik. Ennek eredményeképp döntik el, hogy mely törvényjavaslat jut tovább, s ez által mely frakció játssza el a kormánypárt szerepét.

A második, az úgynevezett ülésnap során történik a tényleges modellezés. Aznap kerül sor a bizottsági ülésekre, frakcióülésre, az általános vitára és a zárószavazásra. A program egy sajtótájékoztatóval végződik, ahol a „magyar sajtó képviselői” feltehetik a pártok szóvivőinek a kérdéseiket.

DSCN9325

Frakciók és törvényjavaslataik az idei játékban:

Progresszív Fiatalok:

A PROFIL törvényjavaslatának célja az volt, hogy az állam egészítse ki azon, a felsőoktatási hallgatók jövedelmét, aki felsőoktatásban tanulnak, s emellett dolgoznak is.

Pázmányos Demokraták:

A PD célja, a magyarországi lobbitevékenység szabályozása. A legnagyobb sikert ők érték el, hisz az ő törvényjavaslatuk jutott tovább, így ők váltak kormánypárttá.

Fiatalok a Konstruktív politikáért:

Ők a diszkrimináció Alaptörvényben is megfogalmazott tilalmát, és az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elvét akarták a Munka törvénykönyvébe beemelni.

Sikeres Magyarországért:

Az ő javaslatuk a legmegosztóbb és egyben a legkevésbé támogatott: a gyógyszeres abortuszról szóló javaslatukat a plénum már a legelején élesen támadta.

SZElidaritás:

A SZelidaritás a győri Széchenyi Egyetem hallgatóiból alakult csapat. Javaslatuk az egészségügyi finanszírozás mértékének radikális emelésére, és egy ehhez kapcsolódó pályázati rendszer kialakítására vonatkozott.

RADIR (Reformerek a Dinamizmusért, Innovációért, Rációért):

A Magyary Zoltán Szakkollégium frakciója. Javaslatunk az általános választójog korhatárának 16 életévre való lecsökkentésére és a választási részvétel szabadnappal jutalmazására vonatkozott.

Vitanap eseményei (2015. október 22.):

A program 4 rövidebb előadással kezdődőt a Delegációs teremben. Ezt egy rövid szünetet a vita követett. A pártok itt 5 percet kaptak, hogy bemutassák magukat és a törvényjavaslatukat, majd egy 5×1 perces időkeretben a többi frakció intézhetett kérdéseket az adott törvényjavaslathoz. A válaszra 4 perces időkeret állt rendelkezésre pártonként.

DSCN9298 DSCN9286

 

Ez követően félórás szabad vita következett, pártonként 5 perces időkeretben. Végül az összes frakció két perccel zárhatta a vitát. Ezt követően a titkos szavazás volt, amely során eldöntöttük, mely párt törvényjavaslatára adjuk le voksainkat, ezáltal melyik csapat lesz a kormánypárt.

Végül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem csapata nyerte el az első helyet, azonban a RADIR frakció is szép eredménnyel zárhatta a napot: javaslatunk a második helyet nyerte el a szavazás folyamán.

DSCN9313 DSCN9310

Összességében, remek tapasztalat volt számomra ez az esemény. Igaz ugyan, hogy sok időt és energiát bele kellett fektetnünk, mind a felkészülésbe, mind magába a program, de úgy érzem, hogy ennél sokkal többet adott. Egy maradandó élményt. S emellett sok készséget, képességet segített, ha rövid időre is, de kibontakoztatni. Büszkék lehetünk, hogy mi képviselhettük a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és egy nagyszerű, szakmailag kidolgozott törvényjavaslatot vihettünk a szimulációs játékra. Csak ajánlani tudom mindenkinek, akinek lehetősége van hasonló programban részt venni.

DSCN9334

- Csak a Magyary! -

Tóth Zsámboki Balázs

12112176_932731650125787_7044107044943608614_n

Elindult a Mentorprogram! (2015 ősz)

Ismerkedős est – Orczy úti kollégium:

A frissen bekerült mentoráltak és tagjaink 2015. október 7-én az Ismerkedős esten találkozhattak elsőnek. A Mentorprogram legelső eseménye jó hangulatban, játékos feladatokkal telt, ahol a mentoráltak bekerültek csapataikba és megismerhették mentoraikat is.

12079672_927448293987456_5960947451621775007_n

12088501_927448393987446_2112878899118099994_n

12112193_927448193987466_7956440239512140019_n

12112378_927448200654132_8510382226379460368_n

 

Összerázó hétvége – Érsekvadkert:

2015. október 16-18 között került megrendezésre az immár hagyományosan Érsekvadkerten megtartott Összerázó hétvége.

Egy igazán nagyszerű csapatépítő esemény, ahol mentoráltjaink ténylegesen a közösség részévé válhatnak.

Péntek este mindenki izgatottan várta az indulást és az egy órás út után meg is érkeztünk az Érsekvadkert mellett lévő kolping házba, ahol a megszokott otthonos hangulat fogadott minket. A hétvége során csapatépítő játékok mellett szakmai jellegű feladatokat is kaptak a mentoráltak, amiben mindannyian nagyon szépen helyt álltak. Csapatmunkával és rengeteg kreativitással sikeresen prezentálták a tagoknak, az elkészült munkáikat. Az esti programok pedig igazán összekovácsolták a társaságot.

Összességében egy remek hétvége volt, ahol a tagok és mentoráltak egyaránt jól érezték magukat.

Reméljük a következő alkalommal sok mentoráltunk tagként térhet vissza Érsekvadkertre! :)

12065626_932717123460573_3987223553550361581_n 12141799_932717076793911_947044488934042988_n

12112141_932716850127267_7733921725731898315_n12119024_932717360127216_5297907676805434323_n

12105967_932717570127195_635088075519389765_n

- A hétvége résztvevői -

10353579_932717643460521_2132529003704705813_n

- Mentorok és Mentoráltak -

ntp

emmi_logo

emet_logo_szines

Előadóink

Hogyan legyünk sikeresek az NKE-n?

2015. szeptember 22-én megrendezésre került a Magyary Zoltán szakkollégium idei első rendezvénye. Nem kisebb feladatra vállalkoztunk, mint egy általános iránymutatást adni az újonnan felvételt nyert elsősöknek az egyetemi lehetőségekről, és motivációt adni a felsőbb éveseknek. Meghívott előadóink (Juhász Lilla, Dávid Máté, Tózsa Réka és Ecker Klaudia) hiteles bemutatóknak bizonyultak: hiszen voltak magyarysok, ostrakonosok, hökösök, demonstrátorok, erasmusosok, (és többen jelenleg is) doktorandusz hallgatók. Kérdeztük őket szakkollégiumról, sikerük titkáról, külföldi utakról, elért eredményekről. Elmondták, ők hogyan definiálnák a sikert, de arra is választ kaphattunk, hogy ők mit találnának fontosnak például egy állásinterjún. Szerintem mindenki, aki ellátogatott a kis kerekasztal-beszélgetésre, hazavihetett valami hasznosat: akár egy-egy jó tanács, akár egy-egy névjegykártya formájában. A legfrappánsabb útravalókat írásban visszaadni nem tudom, így hát megpróbálom címszavakban összefoglalni, mik – előadóink szerint – az egyetemi siker lehetséges hozzávalói:

Többlet, lazaság, változtatni merés, pozitív hozzáállás, lehetőség, önmagunk megismerése, közösség, a feladatok szeretete, lelkiismeretesség, motiváció, nyitás, bátorság, belevágni, kapcsolatok kiépítése, nemzetközi lehetőségek, segítőkészség, emberi fejlődés, jellemformálás, élmények, szerencse, adottság, gondolkodásmód, értékrendszer, kitartás, felelősség, pörgés,elégedettség, kiteljesedés.

És végül, ha megtalálod a legkisebb közös többszöröst, ne sikeres, hanem értékes akarj lenni!

Gál Fanni

12046681_921360581262894_4376769213323967035_n

12038244_921360437929575_8687248652818130207_n         12042792_921360511262901_6994150498405512279_n

emmi_logo

emet_logo_szines

ntp

image-2.680.451.s

Nemzetközi igazgatás in praxi

Az International Public Management Network (IPMN) hálózat 19. alkalommal rendezte meg szakmai konferenciáját 2015 szeptember 1-4 között, melyen az Európai Döntéstudományi Intézet konferenciáin előadott legjobb cikkeket mutatták be. Ennek helyszínéül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa szolgált. A cikkekből három tanulmánykötet is készült, melyben egyetemünk öt oktatójának is publikálták tanulmányait.

A rendezvénysorozat első napja a regisztrációval és egy Workshop keretében tartott beszélgetéssel telt. A Workshop célja nem más volt, mint összeköttetések, közös pontok találása a különböző egyetemek és a szakmai szervezetek között. A résztvevők arra jutottak, hogy a hallgatók és a szervezetek metszéspontja a mai világban az internet lehet, azon belül is a különböző közösségi és szakmai oldalak, például Facebook, Linkedin, Research Gate, Twitter.

A következő napokon a kötetek bemutatása mellett a meghívott vendégelőadók prezentálták kutatásaik eredményeit. Ezek megfelelő angol nyelvi tudással jól érthető, könnyen követhető, ugyanakkor magas szakmai színvonalú és az érdeklődést folyamatosan fenntartó előadások voltak.

Érdekes volt megfigyelni, hogy az angolszász országokból jöttek inkább a társadalmi mozgalmak, civil szervezetek és az állam közti kapcsolatot, illetve ezen NGO-ok (Non-governmental organization) szervezetét vizsgálták, addig a kelet-közép-európai előadók a közigazgatás minőségi javításával foglalkoztak.

Ez is csak egy példa arra, hogy az eltérő kultúrákból jöttek mennyire másképp közelítenek meg problémákat, fogalmakat, mennyire más értékítélettel bírnak. Azonban, pont ez adja a rendezvény valós értékét.

Általánosságban elmondható, hogy az ilyen konferenciák több célt szolgálnak. A nemzetközi kapcsolatépítés és a legjobb gyakorlatok, gondolatok átvétele, illetve az esetleg eltérő kultúrakörök találkozása is megemlíthető.

A kiváló előadássorozatból csak néhány konkrét gondolatot emelek ki, terjedelmi okok miatt. Három nagyon érdekfeszítő témáról következik néhány általam fontosnak tartott gondolat, melyek első hallás után is elgondolkodásra késztettek és megosztásra érdemesnek találtam.

Ilyen volt például az élelmiszerbankokról és az azokkal együttműködést hangsúlyozó kutatásról szóló ismertető. Az előadó, Alex Murdock többször felhívta a figyelmet az együttműködés lehetséges négy fajtájára: új programok indítása; árak csökkentése; finanszírozási követelmények; egyéb.  Ezen felül az élelmiszerek pazarlása ellen egy egyiptomi gyakorlatot is bemutatott. Ennek lényege, hogy az éttermekben felszolgált étel nem a szokványos 32 centiméteres tányéron van feltálalva, hanem csak 27 centiméteresen, így az optikai csalódásnak köszönhetően kevesebb maradékot hagynak azon.

Két másik példa az Alessandro Sancino és Walter Kickert professzorok által tartott előadások, melyeknek stílusa nagyon szimpatikus volt és az általuk feldolgozott téma is felkeltette érdeklődésemet.

Sancino professzor az Open University Business School oktatója és arról beszélt, hogy kutatás alapján hogyan kéne megreformálni a közigazgatást úgy, hogy az a jövő generációkat szolgálja.  Fontos szervezési alapelvként említette meg a közszolgálati és közösségi értékek előtérbe helyezése mellett azt, hogy a társadalmat ezekre az értékekre kéne építeni.

Kickert professzor az Erasmus University Rotterdam intézményétől arról számolt be, hogy kutatásai alapján milyen gazdasági politikák vezettek 13 uniós országban, köztük hazánkban a fiskális konszolidációhoz. Érdekes ellentmondás, hogy a tanulmánya alcímében szerepel a statisztika szó, azonban előadása során többször felhívta a figyelmet arra, hogy nem igazán van oda ezért a matematikai eszközért, de a társadalomtudományokban fontos, ha azt szeretné, hogy komolyan vegyék, amit publikál.

Összességében elmondható, hogy a konferencia sikerrel zárult. Az előadók, akikkel a szünetekben beszélgettem, jónak találták a szervezést és a Ludovika Campus épülete, valamint a városnézés és egyéb fakultatív programok is elnyerték a tetszésüket.

Jó alkalom volt arra, hogy a közigazgatás-tudománnyal nemzetközi szinten foglalkozó kutatókkal találkozzak és megismerjem a kutatásaik eredményét, így olyan tudásanyaghoz juthattam hozzá, amihez normál egyetemi keretek között nem. Ez a lehetőség azonban előadóknak is kiemelten fontos, az építő jellegű kritikák, megjegyzések miatt. Ezek ugyanis eltérő kultúrkörökből jött emberek szempontjai, így tényleg értékes és változatos meglátások mind-mind elősegíthetik a kutatások minőségének javítását.

Remélem, hogy néhány, ezen tanulmányokból származó  konklúzió felhasználásából a magyar közigazgatás is tud majd profitálni, elősegítve annak fejlődését, hogy minél magasabb színvonalon lássa el a köz szolgálatát.

 

Nádas Klára, Schrempf Luca,Tóth Zsámboki Balázs, Kucsebár Dávid

Szerk.: Kucsebár Dávid